Wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury w siedzibie CEMM

Wyjazdowe posiedzenie Komisji Infrastruktury w siedzibie CEMM

W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów (CEMM) odbyło się wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Infrastruktury. Parlamentarzyści zapoznali się z informacją Prezesa UTK na temat punktualności przewozów pasażerskich w 2023 r. i informacji pasażerskiej. Ignacy Góra przedstawił również pomysły na wdrożenie systemów poprawiających bezpieczeństwo systemu kolejowego. Posłowie zapoznali się z nowymi zasadami dotyczącymi egzaminowania maszynistów i działaniem symulatorów w CEMM.

Drugiego takiego obiektu nie ma w Europie. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia, jakimi są symulatory, w procesie egzaminowania kandydatów na maszynistów – ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa grupy zawodowej ” – w siedzibie CEMM posłów przywitał dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Oprócz członków Sejmowej Komisji Infrastruktury w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Najwyższej Izby Kontroli oraz kierownictwo UTK.

Punktualność i bezpieczeństwo

Posłowie z Komisji Infrastruktury zapoznali się z informacją Prezesa UTK na temat funkcjonowania przewozów pasażerskich i sposobów na poprawę bezpieczeństwa systemu kolejowego.

W 2023 r. z usług kolei skorzystało 374,4 mln osób. To najlepszy wynik po 1999 r. Liczba pasażerów wzrosła o ponad 9% w porównaniu z 2022 r. W ubiegłym roku wskaźnik punktualności wyniósł 90,1% – to wynik lepszy o niemal 1,5 punktu procentowego niż w 2022 r. i porównywalny z rokiem 2021 (90,11%).

W ubiegłym roku na liniach kolejowych doszło do 552 wypadków – 143 w ramach systemu kolejowego i 409 z udziałem strony trzeciej. Prezes UTK przedstawił konkretne rozwiązania techniczne, które pozwolą zwiększyć poziom bezpieczeństwa kolei. Sposobem na zmniejszenie liczby zdarzeń powstających w ramach systemu kolejowego będzie wdrożenie Europejskiego Systemu Zarządzania Ruchem.

Instalacja ETCS planowana jest na 8 233 km. Na pozostałych około 9 000 km, zdaniem Prezesa UTK, powinien być instalowany ETCS Limited Supervision – czyli prostsza wersja systemu, jednak zabezpieczająca np. przed przejechaniem za sygnał wskazujący „stój”.

„ETCS Limited Supervision zapewnia bezpieczeństwo na dużo wyższym poziomie niż stosowane obecnie czuwak i SHP, a jednocześnie jest to system dużo tańszy niż podstawowa wersja ETCS poziomu 2” – do konieczności unowocześnienia systemów bezpieczeństwa przekonywał posłów dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Sposobem poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych może być instalacja systemu automatycznego monitoringu rejestrującego wykroczenia kierowców. Początkowo takie urządzenia mógłby zostać umieszczone na 500 najsłabiej zabezpieczonych przejazdach kategorii D.

Pierwsze egzaminy zdane

W Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów od 2023 r. przeprowadzane są państwowe egzaminy dla osób wchodzących do zawodu maszynisty, czyli ubiegających się o licencję i świadectwo maszynisty.

W CEMM przeprowadzone już ponad 800 egzaminów na licencję maszynisty. Zdawalność przy pierwszym podejściu to 74%. Od tego roku rozpoczęły się również egzaminy na pierwsze świadectwo maszynisty. W ich trakcie wykorzystywane są m.in. symulatory pojazdów trakcyjnych. Posłowie mieli okazję zobaczyć, jaką drogę przechodzi kandydat na maszynistę by móc samodzielnie prowadzić pociągi.