Do Lubska wrócą pociągi pasażerskie. PKP PLK podpisały umowę

Do Lubska wrócą pociągi pasażerskie. PKP PLK podpisały umowę

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę z wykonawcą na przygotowanie dokumentacji projektowej i realizację prac budowlanych na odcinku Lubsko – Bieniów. Inwestycja za ok. 46 mln zł (netto), z „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”, zwiększy dostęp do kolei w województwie lubuskim. Podróżni skorzystają z efektów w 2028 r.

Dzięki podpisanej umowie na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych między Bieniowem a Lubskiem (linia kolejowa Wrocław Muchobór – Gubinek, nr 275) pociągi, po blisko 30 latach, ponownie dojadą m.in. do Lubska i Jasienia.

Inwestycja zwiększy dostęp do kolei – ok. 25 tys. mieszkańców województwa lubuskiego, z miejscowości położonych wzdłuż trasy kolejowej, znów zyska dogodną możliwość podróży koleją. Prace na ok. 18 km odcinku linii kolejowej nr 275 pozwolą na uruchomienie przejazdów pociągów spalinowych z prędkością co najmniej 80 km/h. Dzięki planowanej budowie tzw. „mijanki” w Letnicy, trasa zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna – Żary (nr 370), co pozwoli na zwiększenie przepustowości i sprawny dojazd koleją z Lubska do Zielonej Góry w szacowanym czasie ok. 70 min.

Dobrą obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku (Lubsko Karaś, Lubsko, Lubsko Wschodnie), Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz stacji Bieniów. Perony, przystosowane także do potrzeb osób mających trudności
z poruszaniem się, zostaną wyposażone m.in. w wiaty, ławki i czytelne oznakowanie. Na antypoślizgowej nawierzchni będą pomocne osobom niewidomym ścieżki naprowadzające.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeznaczą na projekt „Rewitalizacja linii nr 275 na odcinku Bieniów – Lubsko wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków” ok. 46,1 mln zł (netto). Prace projektowe i budowlane wykona LWZ Sp. z o.o. Zakończenie inwestycji przewidywane jest obecnie w 2028 r.

Kolej + dla lepszych połączeń kolejowych

Prace między Bieniowem a Lubskiem realizowane są w ramach „Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”  

Program zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja przyniesie poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart ok. 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

W województwie lubuskim program obejmuje także „Prace na linii kolejowej nr 363 na odcinku Skwierzyna – Międzychód”. Przebudowa ok. 30 km odcinka umożliwi przywrócenie połączeń na niewykorzystywanej od 1995 r. w ruchu pasażerskim trasie. Zakończenie robót przewidywane jest w 2029 r.