Duże zainteresowanie przetargiem na transport węgla dla Enea Elektrownia Połaniec

Duże zainteresowanie przetargiem na transport węgla dla Enea Elektrownia Połaniec

Osiem ofert w  zadaniu nr 1 oraz siedem ofert w zadaniu nr 2 wpłynęło w postępowaniu na transport łącznie do 1 mln ton węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla ENEA Elektrownia Połaniec.

Łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść:

 • zadanie 1: od 400 000 ton do 500 000 ton
  zadanie 2: od 400 000 ton do 500 000 ton

Zmiana ilości przewożonego węgla może wynikać ze:

 • zmiennymi potrzebami odbiorców energii elektrycznej
 • rozbieżnością pomiędzy rzeczywistą jakością węgla, a jakością nominalną ustaloną w umowie na zakup/dostawy węgla energetycznego
 • konieczności ograniczenia emisji

Na sfinansowanie każdego z zadań przeznaczono po 26 445 000 mln zł brutto.

W zadaniu nr 1 oferty złożyli:

 • Inter Cargo – 26 445 000 zł
 • Freightliner PL – 27 675 000 zł
 • DB Cargo Polska – 30 012 000 zł
 • Rail Polska – 30 135 000 zł
 • PKP Cargo – 25 584 000 zł
 • EP Cargo Polska – 27 429 000 zł
 • CD Cargo Poland – 27 367 500 zł
 • Konsorcjum OT Logistics oraz Kolej Bałtycka – 18 443 850 zł

W zadaniu nr 2 oferty złożyli:

 • Inter Cargo – 26 445 000 zł
 • Freightliner PL – 27 675 000 zł
 • DB Cargo Polska – 30 012 000 zł
 • Rail Polska – 30 135 000 zł
 • PKP Cargo – 25 584 000 zł
 • CD Cargo Poland – 27 367 500 zł
 • Konsorcjum: Grupa Azoty Koltar oraz  FDM-REW Damian Żur – 20 910 000 zł

Wymienione kwoty są kwotami brutto zawierającymi podatek VAT.

Po dokonaniu oceny ofert, w celu wyboru najkorzystniejszej oferty zostaną przeprowadzone aukcje elektroniczne, jeżeli złożone będą dla każdego z zadań, co najmniej dwie oferty niepodlegające odrzuceniu.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 maja 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r.

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przesyłki pociągowe z węglem energetycznym w wagonach węglarkach czteroosiowych z metalową podłogą, dostosowanych do wyładunku na urządzeniach wyładowczych i rozmrażalni zamawiającego.

Długość całkowita przesyłki pociągowej nie może przekraczać 610 m, z uwzględnieniem długości pojazdu trakcyjnego. Masa całkowita brutto wagonów w przesyłce pociągowej nie może przekraczać 3 700 ton brutto. Długość całkowita pojedynczego wagonu wynosi do 15,80 m, a masa brutto pojedynczego wagonu nie może przekraczać 89 ton, szerokość wagonu powinna mieść się w przedziale 3000÷3104 mm, wysokość wagonu mieści się w przedziale 3220÷3380 mm.