Do Jedliny-Zdroju po 30 latach pociągiem na zimowy wypoczynek

Do Jedliny-Zdroju po 30 latach pociągiem na zimowy wypoczynek

W trakcie dolnośląskich ferii zimowych, po raz pierwszy od 30 lat można było bezpośrednio dojechać pociągiem z Wrocławia przez Świdnicę do Jedliny-Zdroju. To efekt inwestycji PKP Polskich Linii Kolejowych, o wartości 130 mln złotych, współfinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.

Inwestycja PKP PLK obejmowała odbudowę 22 km linii kolejowej w górzystym terenie z ponad 100 obiektami inżynieryjnymi – w tym 25 wiaduktami i mostami, których długość wynosi nawet do 150 metrów.

Na nowych przystankach w Burkatowie i Jedlinie-Zdrój Centrum oraz odbudowanych w Bystrzycy Górnej, Lubachowie, Zagórzu Śląskim, Jugowicach i Jedlinie-Zdroju dla podróżnych przygotowane zostały wyższe perony ułatwiające korzystanie z kolei. Umieszczone są na nich tablice z informacjami i rozkłady jazdy. Przystanki i stacje są oświetlone i przystosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.