Dlaczego PKP Intercity podpisuje tylko roczne umowy z Warsem?

Dlaczego PKP Intercity podpisuje tylko roczne umowy z Warsem?

Pod koniec marca 2023 r. PKP Intercity podpisało z Warsem umowę na świadczenie usług gastronomicznych i obsługę podróżnych na pokładach wybranych pociągów uruchamianych przez przewoźnika. Zapytaliśmy spółkę dlaczego podpisywane są tylko roczne umowy.

Jak tłumaczy Cezary Nowak, p.o. rzecznika prasowego PKP Intercity, cykliczne umowy ze spółką Wars związane są z planami i prognozami przewozów pasażerów na dany sezon rocznego rozkładu jazdy.

Budżet takiej umowy opiera się na szacowanej liczbie wydania poczęstunków, która wynika z założonej na dany sezon liczby podróżnych i uruchomień pociągów. W procesie rosnącego zainteresowania podróżami pociągami PKP Intercity nie ma możliwości realnego oszacowania tych danych w dłuższej perspektywie czasowej – dodaje Nowak.

Przedstawiciel PKP Intercity tłumaczy, że przewoźnik dokłada starań, by świadczona usługa gastronomiczna na bieżąco była dostosowywana do preferencji i oczekiwań pasażerów.

Umowa zawierana na dłuższy czas nie dawałaby możliwości wprowadzania zmian dopasowujących standard do pojawiających się potrzeb pasażerów, np. w sytuacji oczekiwanego zastąpienia dotąd wykorzystywanego asortymentu innym – podkreśla Cezary Nowak.

Wars w rękach PKP Intercity?

Obecnie spółka Wars ma dwóch akcjonariuszy, Skarb Państwa posiada 49,98% udziałów w spółce, natomiast PKP Intercity 50,02%. Zapytaliśmy przewoźnika czy w ramach swojej strategii rozwoju do 2023 r. planuje zakup wszystkich udziałów spółki świadczącej usługi gastronomiczne?

Strategia rozwoju przewoźnika jest dokumentem, którego założenia są aktualizowane odpowiednio do sytuacji i potrzeb rozwojowych. O decyzjach związanych z akcjami w spółce Wars będziemy informować w odpowiednim czasie – odpowiedział przedstawiciel PKP Intercity.