W Brukseli rozmawiano o finansowaniu kolei

W Brukseli rozmawiano o finansowaniu kolei

Krzysztof Mamiński, prezes zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. uczestniczył w debacie w Parlamencie Europejskim. Podczas spotkania rozmawiano o kwestiach dotyczących stabilnego finansowania kolei i inwestycji w tym sektorze. To zagadnienia istotne zarówno dla europejskiego sektora kolejowego, jak i całej Europy.

Organizatorem spotkania był Bogdan Rzońca, poseł Parlamentu Europejskiego we współpracy z Alberto Mazzolą, dyrektorem zarządzającym Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER).

W debacie wzięli udział także Andrzej Bittel – wiceminister infrastruktury i Tomasz Lachowicz – dyrektor Przedstawicielstwa PKP w Belgii. Uczestnicy debaty zauważyli, że kolej, jako przyjazny dla środowiska i efektywny środek transportu, służący przemieszczaniu się osób i towarów, ma do odegrania fundamentalną rolę w dekarbonizacji sektora transportowego, a także w kwestii wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej.

Kluczowym warunkiem, aby tak się stało, jest stabilne i długotrwałe finansowanie kolei. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia zaprezentowano w raporcie przygotowanym wspólnie przez prezesa Krzysztofa Mamińskiego i prof. Janę Pieriegud ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

– Potrzeba inwestycji w transport kolejowy występuje na wszystkich szczeblach: europejskim, krajowym, regionalnym i miejskim. Aby utrzymać konkurencyjność i stworzyć zrównoważony europejski system transportowy w Europie, w tym poza UE, potrzebne są odważne i skuteczne decyzje polityczne zarówno na poziomie unijnym, jak i krajowym. Sam sektor kolejowy musi również odrobić swoje zadanie domowe, tj. zakończyć realizację swojej części sieci TEN-T, poprawić efektywność kosztową poprzez cyfryzację i innowacje, rozwiązać problemy z interoperacyjnością i ograniczeniami przepustowości. Powinien także reagować na zmieniające się potrzeby klientów i nowe wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, wykorzystując zrównoważone i efektywne kosztowo rozwiązania. Polska kolej, a także sektor kolejowy UE, są gotowe do dyskusji i działania, i z nadzieją oczekują ważnych dla nas decyzji politycznych na szczeblu instytucji unijnych – powiedział prezes Mamiński.

– Chcę podkreślić, że planujemy utrzymać wysokie i stabilne nakłady na inwestycje kolejowe. Skala tych inwestycji będzie jednak uzależniona również od dostępnej alokacji środków UE na projekty kolejowe oraz sfinalizowania prac nad określeniem zasad przygotowania, oceny i wyboru projektów w ramach perspektywy 2021-2027 – powiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

Kolejnym obszarem, obok właściwego finansowania kolei, wpływającym na jej rozwój są odpowiednie regulacje prawne dla wszystkich rodzajów transportu.

– Wdrożenie odpowiednich regulacji i przepisów unijnych, zapewniających równowagę konkurencyjną wszystkich gałęzi transportu, wraz z odpowiednim długoterminowym finansowaniem unijnych inwestycji kolejowych, jest kluczowe i konieczne dla dalszego rozwoju sektora kolejowego w Europie i przyszłości kolei. Tym samym przyczyni się to do budowania odporności krajów Unii Europejskiej na globalne kryzysy i przeciwdziałania negatywnym zmianom klimatycznym – dodał Krzysztof Mamiński.