Debata o przemianie rynku kolejowego

Debata o przemianie rynku kolejowego

„Przemiany rynku kolejowego w Polsce i Europie – trendy, problemy, wyzwania” – pod tym hasłem odbyła się debata otwarcia targów TRAKO 2021. W debacie otwarcie udział wzięli Andrzej Adamczyk – Minister Infrastruktury, Maciej Małecki – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A., dr inż. Ignacy Góra – Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, Walter Goetz – szefa gabinetu Unijnej Komisarz ds. Transportu oraz Alberto Mazzola – Dyrektor Wykonawczy Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej.

Kolej jest najbezpieczniejszym lądowym środkiem transportu – stwierdził podczas debaty dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

– Słowo bezpieczeństwo padało już wielokrotnie podczas tego spotkania, a mi wypada to tylko potwierdzić – powiedział Prezes UTK.

Przypomniał też, że w ubiegłym roku podczas nasilenia pandemii spadek pracy przewozowej wyniósł 6%, a liczb wypadków zmniejszyła się o 25%. Na polskiej sieci kolejowej wdrażany jest europejski system zarządzania ruchem kolejowym. To, oprócz ogromnej pracy ludzi zaangażowanych w kulturę bezpieczeństwa jest powodem, że kolej staje się coraz bardziej bezpieczna.

Minister Andrzej Adamczyk przypomniał, że jednym z głównych działań jest strategia likwidacji wykluczenia komunikacyjnego.

– Prowadzona jest również likwidacja wąskich gardeł dla transportu towarowego. Ogromne środki są wydawane, aby zwiększyć konkurencyjność polskich portów w stosunku do innych portów bałtyckich – dodał minister Adamczyk 

Minister Maciej Małecki stwierdził, że Ministerstwo Aktywów Państwowych traktuje wszystkie spółki Skarbu Państwa jak jedną grupę kapitałową. Efekty tego podejścia powinny być widoczne zarówno przez pasażerów, jak i przez biznes.

Pamiętać należy, że wokół kolei funkcjonuje wiele polskich firm. Synergia ma sprawić, by na największych w historii inwestycjach kolejowych korzystały polskie firmy, aby w Polsce mogły rozwijać się nowe technologie – przypomniał minister Małecki 

Zdaniem Prezesa Krzysztofa Mamińskiego większa liczba pasażerów i zwiększenie przewożonych towarów jest świadectwem zaufania do polskiej kolei. Dla Prezesa PKP słowo kolej staje się synonimem nowoczesności, innowacyjności i zaufania.

– Widzi tu wielką rolę polskiego przemysłu, który dostarcza większość taboru jeżdżącego po polskich torach – zaznaczył prezes PKP S.A.

Dyrektor Walter Goetz przypomniał o założeniach Komisji Europejskiej dotyczących zwiększania udziału kolei w przewozach, zarówno pasażerskich, jak i towarowych. Chociaż udział kolei w śladzie węglowym jest  i tak minimalny, najmniejszy ze wszystkich środków transportu, nadal musimy dbać o zielony ład – dodał.

Dyrektor Alberto Mazzola przypomniał o głównych wyzwaniach dla przewoźników i zarządców infrastruktury. Oprócz zwiększenia udziału w przewozach to przede wszystkim wzmocnienie przewozów intermodalnych. To cyfryzacja kolei tak, by móc efektywnie zarządzać taborem i siecią kolejową. Alberto Mazzola przypomniał, że rządy wielu krajów przeznaczyły olbrzymie środki na pomoc przewoźnikom lotniczym, zapominając o kolejach. Tymczasem, jako jedyny środek transportu, koleje w Europie nie zawiesiły działalności, a pociągi cały czas jeździły mimo zmniejszonego popytu.