Projekt cennika PKM na rozkład jazdy pociągów 2021/2022 zatwierdzony

Projekt cennika PKM na rozkład jazdy pociągów 2021/2022 zatwierdzony

Znane są stawki za dostęp do infrastruktury wszystkich zarządców w Polsce. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego opublikował decyzję w sprawie projektu cennika Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.

Pozytywna decyzja w sprawie projektu cennika za dostęp Pomorskiej Kolei Metropolitalnej na rozkład 2021/2022 została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Prezesa UTK. Całkowita stawka jednostkowa opłaty podstawowej  na sieci PKM wyniesie 7,20 zł/pockm, co stanowi obniżkę o 20% w  stosunku do  cennika zatwierdzonego w 2017 r. Zmiana poziomu opłat wynika z wdrożenia przez Zarządcę metododyki ustalania kosztów bezpośrednich opartej na rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2015/909 z 12 czerwca 2015 r. w sprawie zasad obliczania kosztów, które są ponoszone bezpośrednio jako rezultat przejazdu pociągu (Dz. Urz. UE L 148 z 13 czerwca 2015 r., s. 17-22). Na sieci PKM od 2017 r. obowiązuje dotychczas cennik na rozkład jazdy 2017/2018.

W lipcu 2021 r. Prezes UTK zatwierdził również projekt cennika PKP SKM w Trójmieście.

Zarządca infrastruktury może podjąć decyzję o stosowaniu na kolejny rozkład jazdy pociągów odpowiadającej mu części cennika obowiązującego w poprzednim rozkładzie jazdy pociągów i zaktualizować regulamin sieci w zakresie cennika. Dotychczas o podjęciu takiej decyzji poinformowali Prezesa UTK następujący zarządcy: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Cargotor sp. z o.o., Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, Betrans sp. z o.o., Euroterminal Sławków sp. z o.o., PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków, PGE Energia Ciepła S.A. Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wielkopolskim, CTL Maczki-Bór S.A. oraz TrackTec S.A.