Czy w 2023 r. planowane są podwyżki cen biletów PKP Intercity?

Czy w 2023 r. planowane są podwyżki cen biletów PKP Intercity?

Poseł Konrad Frysztak skierował do ministra infrastruktury interpelację w sprawie cen biletów na pasażerskie połączenia kolejowe realizowane przez PKP Intercity. Zapytał także z czego wynikały ostatnie podwyżki, a także czy w 2023 r. planowane są kolejne.

Jak wskazał poseł, pasażerska komunikacja kolejowa staje się coraz większą alternatywą dla transportu samochodowego ponieważ rosnące ceny paliw sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na podróż pociągami.

Aby utrzymać trend, związany z przyzwyczajeniami pasażerów i rezygnacją przez nich z transportu samochodowego na rzecz pociągów, potrzebne jest utrzymanie odpowiednich cen biletów. Warto w tym miejscu również dodać, że zwiększona liczba osób korzystających z połączeń kolejowych ma korzystny wpływ na ochronę środowiska – dodał

W związku z tym zapytał w swojej interpelacji jak kształtowały się ceny biletów na pasażerskie połączenia kolejowe realizowane przez PKP Intercity w latach 2015-2022.

W latach 2015 – 2022 spółka wprowadziła jedną podwyżkę cen biletów obowiązującą od 13.01.2022 roku. Wcześniej ceny biletów jednorazowych dla pociągów TLK i IC zostały podniesione w 2013 roku. W 2015 r. wprowadzono korektę cen biletów polegającą na zmianie progów kilometrowych. W jej wyniku część cen została nieznacznie obniżona, cześć nieznacznie podwyższona, a część pozostała bez zmian. Obowiązujące od 2014 r. ceny bazowe biletów jednorazowych dla pociągów EIC i EIP zostały zmienione także od 13.01.2022 r. W 2017 roku miała miejsce korekta cen dla relacji Warszawa – konurbacja górnośląsko-zagłębiowska, w której, z uwagi na niską frekwencję, ceny były niższe niż w innych relacjach o podobnej odległości, np. Warszawa – Kraków. Korekta ta miała na celu zrównanie cen – odpisał Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Jak dodał, głównymi narzędziami, których używa PKP Intercity do kształtowania polityki cenowej oprócz cen bazowych są oferty handlowe. Głównymi ofertami handlowymi, dzięki którym spółka wpływa na popyt były lub nadal są: Wcześniej (obowiązywała do 4 maja 2022 r.), Bilet Taniomiastowy (obowiązywała do 4 maja 2022 r.), Bilet Bliskomiastowy (obowiązywała do 4.05.2022 roku.), Bilet weekendowy ( obowiązywała do 4 maja 2022 r.), Bilet abonamentowy, Oferta Promo (obowiązuje od czerwca 2021 r.), Oferta biletów odcinkowych, Oferta Karty Intercity, Bilet Seniora, Bilet Rodzinny, Duża Rodziny, Taniej z Bliskimi.

Kształtowanie cen biletów na przejazdy pociągami PKP Intercity jest procesem dynamicznym. Wymienione oferty były lub nadal są najważniejszymi ofertami, ale nie jest to katalog pełny. Spółka na bieżąco analizuje sytuacje rynkową i wprowadza nowe oferty, zmienia lub usuwa istniejące. Z jednej strony dopasowuje politykę cenową do zmieniającej się sytuacji rynkowej, z drugiej zaś dzięki korzystnym ofertom zachęca do podróżowania pociągami spółki – tłumaczy przedstawiciel resortu.

Na pytanie z czego wynikały ostatnie podwyżki cen, wiceminister infrastruktury odpowiedział, że były one wdrożone ze wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (wzrost kosztu dostępu do infrastruktury kolejowej, wzrost kosztów energii elektrycznej, wzrost płacy minimalnej i inne).

Poseł Frysztak zapytał także czy w 2023 r. planowane są podwyżki cen biletów PKP Intercity, a jeśli tak, to jakiej wysokości, na jakich trasach i co jest powodem wprowadzenia ewentualnych podwyżek.

Andrzej Bittel poinformował, że przewoźnik, w granicach zdefiniowanych treścią umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na bieżąco analizuje otoczenie i na tej podstawie podejmuje decyzje dotyczące zmiany cen biletów pociągów kategorii TLK i IC. W zakresie pociągów EIC i EIP decyzje Spółki w tym zakresie są oparte wyłącznie o kryteria rynkowe.

– Niezależnie od powyższego rozróżnienia ewentualne plany zmian w polityce cenowo – ofertowej PKP Intercity objęte są do chwili ich upublicznienia tajemnicą przedsiębiorstwa. Podanie ich do publicznej wiadomości następuje zgodnie z obowiązującymi przepisami – podkreślił wiceminister.