Wyhamowanie w przewozach intermodalnych

Wyhamowanie w przewozach intermodalnych

Przewozy intermodalne w III kwartale 2022 r. osiągnęły ponad 6,6 mln ton. Wykonana przy tym praca przewozowa osiągnęła ponad 2,2 mld tonokilometrów. Wyniki przewozowe za III kwartał 2022 r. osiągnęły porównywalny poziom jak w II kwartale 2022 r.

Od lipca do września przewoźnicy kolejowi przetransportowali ponad 441 tysięcy sztuk jednostek, co stanowiło ponad 706 tysiące TEU. W  porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku ich liczba spadła o 2,1% (wg TEU o 3,9%).

Łączna masa w przewozach intermodalnych w III kwartale 2022 r. wyniosła ponad 6,6 mln ton, a wykonana praca przewozowa ponad 2,2 mld tonokilometrów. Porównując te wyniki z analogicznym okresem ubiegłego roku masa ładunków spadła o 2,3%, a praca przewozowa osiągnęła wzrost o 3,4%. Wyniki te są jednocześnie na poziomie porównywalnym do minionego kwartału.

Na wyhamowanie wzrostów przewozów intermodalnych wpływa zarówno niepewna sytuacja za wschodnią granicą wywołana agresją Rosji na Ukrainę i poszukiwanie alternatywnych środków transportu oraz nowych kanałów dystrybucji ładunków ze wschodu na zachód. Nie bez znaczenia jest również zmiana kierunku dostaw i priorytety dla przewozu surowców energetycznych –  komentuje Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

W III kwartale 2022 r. kolejowe przewozy intermodalne realizowało 21 licencjonowanych przewoźników, natomiast w II kwartale 22 przewoźników.

W trzech kwartałach 2022 r. w przewozach intermodalnych przetransportowano 19,8 mln ton, 1,3 mln sztuk jednostek, co w przeliczeniu na TEU stanowiło 2,2 mln sztuk. W porównaniu z tym samym okresem w ubiegłym roku oznacza to zmniejszenie masy o 0,13%, wzrost liczby jednostek o 0,9% i spadek liczby TEU o 0,5%.

Udziały przewoźników w przewozach intermodalnych w okresie od stycznia do września 2022r.

Wg masy

 • PKP Cargo – 27,92%
 • DB Cargo Polska -13,95%
 • PCC Intermodal – 12,69%
 • Ecco Rail – 6,94%
 • Captrain Polska -6,89%
 • Eurasian Railway Carrier -5,69%

Wg pracy przewozowej

 • PKP Cargo – 33,67%
 • PCC Intermodal – 14,64%
 • DB Cargo Polska – 13,84%
 • Ecco Rail -7,96%
 • Captrain Polska -6,87%
 • Lotos Kolej -4,27%