ZUE wygrywa kolejne przetargi w Rumunii

ZUE wygrywa kolejne przetargi w Rumunii

Dwie oferty konsorcjum ZUE i Drum Asfalt (Rumunia), warte ok. 270 mln zł netto, zostały wybrane jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na rynku rumuńskim. W październiku wspominane konsorcjom wygrało przetargi za ok. 296 mln zł.

Pierwsza oferta dotyczyła realizacji zadania pn.: „Projekty Quick Wins – Prace związane z usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej SRCF Cluj – 14 Lot” , druga wykonanie zadania pn.: „Projekty typu „Quick Wins” – Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 412 – 9 Lot (18,84 km)”.

Wartość netto złożonej przez Konsorcjum oferty po przeliczeniu na polską walutę wynosi odpowiednio ok. 173,8 mln zł oraz ok. 97 mln zł, z czego ok. 50% przypada na spółkę ZUE.

Na wykonanie prac konsorcjum będzie miało 24 miesiące od dnia podpisani umowy.