Czy stacja Wrocław Gł. będzie miała problemy z przepustowością?

Czy stacja Wrocław Gł. będzie miała problemy z przepustowością?

Poseł Michał Jaros zapytał ministra infrastruktury ile pociągów maksymalnie może odjechać w ciągu godziny ze stacji Wrocław Główny a także czy na dworcu istnieją wąskie gardła.

Dworzec kolejowy Wrocław Główny jest jednym z najbardziej obleganych dworców w Polsce. W 2017 r. ze stacji odprawiono prawie 19 mln pasażerów. Dwa lata później, w 2019 r.  skorzystało z niego już 21 mln osób. Nawet w 2020 roku, mimo pandemii, na tym dworcu obsługiwano średnio 1,4 tysiąca pasażerów na godzinę, a w całym roku skorzystało z niego 12,4 mln pasażerów.

– Rodzi to jednak pewne obawy co do przepustowości dworca jako dużego węzła kolejowego i przesiadkowego. W 2020 r. oddano co prawda szósty peron, ale i tak może on być niewystarczający dla rosnącego ruchu – napisał poseł Jaros.

W skierowanym do ministra infrastruktury piśmie, poseł zapytał jaka jest średniodobowa (w ujęciu tygodniowym) liczba regularnych połączeń kolejowych (odjazdy) w rozkładzie 2021/22 ze stacji Wrocław Główny.

– Z informacji przekazanych przez zarządcę infrastruktury, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który na podstawie wniosków przewoźników o przydzielenie tras pociągów opracowuje roczny rozkład jazdy wynika, że średniodobowa liczba odjazdów w ramach regularnych połączeń kolejowych w obecnie realizowanym rozkładzie jazdy 2021/2022 wynosi 232 pociągi – odpisał wiceminister infrastruktury.

Poseł zapytał również ile pociągów maksymalnie może odjechać przy obecnym stanie infrastruktury, w szczycie przewozów, w ciągu godziny ze stacji Wrocław Główny

Jak przekazał Andrzej Bittel, maksymalne obciążenie zajętością krawędzi peronowych pod kątem zdolności przepustowej układu peronowego stacji wynosi ok. 60 pociągów na godzinę (10 krawędzi peronowych, 5 minut postoju na pociąg, 5 minut przerwy na wjazd/zjazd, co daje 6 pociągów w ciągu godziny na każdym torze peronowym).

– W chwili obecnej na przedmiotowej stacji w szczytach przewozowych tj. w godzinach od 05:00 do 07:00 oraz od 14:00 do 16:00 na stacji Wrocław Główny obsługiwanych jest około 60 pociągów w każdym ze szczytów – dodał przedstawiciel resortu.

Michał Jaros chciał się także dowiedzieć czy na dworcu Wrocław Główny istnieją wąskie gardła.

Przedstawiciel resortu infrastruktury poinformował, że z zgodnie z informacją przekazaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe w chwili obecnej wąskie gardło stanowi liczba krawędzi peronowych oraz wykonywanych jazd manewrowych związanych z przestawianiem składów lub grup wagonowych wymaganych dla obsługi składów pociągów pasażerskich.

– W odniesieniu do kwestii estakady, po której prowadzony jest ruch kolejowy od stacji Wrocław Główny w kierunku zachodnim, zarządca poinformował, że stanowi ona wąskie gardło głównie w momencie, gdy brak jest możliwości wjazdu na tory peronowe stacji, z uwagi na brak wolnych krawędzi peronowych – odpisał sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.   

Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury podkreślił, że konstrukcja rozkładu jazdy jest czynnością złożoną i musi uwzględniać nie tylko możliwości przepustowe peronów, ale także możliwości przepustowe szlaków i stacji przedwęzłowych.