Czy pracownicy PKP Cargo otrzymają dodatkową premię?

Czy pracownicy PKP Cargo otrzymają dodatkową premię?

Przedstawiciele dwóch organizacji związkowych reprezentujących pracowników PKP Cargo skierowali do zarządu spółki wniosek o wypłacenie gratyfikacji pieniężnej w formie dodatkowej premii.

Związkowcy uważają, że zaangażowanie i wkład całej załogi w nałożone przez rząd na spółkę zadania w sprawie zapewnienia płynności dostaw węgla, doceniony również przez rząd poprzez wyróżnienie Marka Olkiewicza, członka zarządu ds. eksploatacyjnych, pokazało, że w trudnych sytuacjach można na nią liczyć, a ogłoszone dobre wyniki finansowe PKP Cargo z I kw. 2023 r.  (ponad 100 mln zł netto zysku) umożliwiają spełnić żądanie.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w dniu 24 stycznia 2023 r. podpisanym przez wszystkich sygnatariuszy ZUZP w miesiącu październiku 2022 r. rozpoczniemy rozmowy dotyczące wzrostu wynagrodzeń – przypomnieli przedstawiciele SZ NSZZ „Solidarność” Grupy PKP Cargo oraz FZZK.

Związkowcy zwracają uwagę, że notowany w ostatnim okresie wysoki poziom inflacji spowodował znaczny wzrost kosztów utrzymania pracowników, a wdrożone w wyniku ostatnich porozumień podwyżki wynagrodzeń nie są w stanie zrekompensować wzrostu kosztów utrzymania.

Nadal obserwujemy odpływ pracowników kluczowych dla działalności spółki, którzy znajdują lepsze warunki płacowe u innych przewoźników. W połączeniu z niewystarczającą rekrutacją nowych pracowników i koniecznością długotrwałego szkolenia, powoduje to też znaczne obciążenie pozostałych pracowników – dodają związkowcy.

Jak argumentują przedstawiciele strony społecznej, dobry wynik spółki za rok 2022 potwierdza, że możliwe jest podjęcie stosownych decyzji w drodze porozumienia, które pozwolą podzielić się zyskiem z pracownikami.