SPS z umową na wykonanie P4 pojazdu EN98-003

SPS z umową na wykonanie P4 pojazdu EN98-003

Warmińsko-Mazurski Zakład Polregio w Olsztynie podpisał z firmą Serwis Pojazdów Szynowych umowę na wykonanie naprawy poziomu utrzymania P4 pojazdu EN98-003.

Przypomnijmy, że na sfinansowanie zamówienia przewoźnik przeznaczył 3 783 800,00 zł brutto. Zainteresowany wykonaniem prac był Newag, który złożył ofertę w wysokości 3 936 000 zł brutto oraz Serwis Pojazdów Szynowych – 4 059 000 zł brutto.

Przewoźnik zaprosił wykonawców do aukcji elektronicznej, dzięki czemu kwota za naprawę pojazdu okazała się niższa, niż początkowo planowano. Newag złożył ofertę w wysokości 3 185 700 zł brutto a Serwis Pojazdów Szynowych w kwocie 3 173 400 zł brutto.

Ostatecznie 18 maja 2023 r. przewoźnik podpisał umowę na realizację prac, które mają zostać wykonane w terminie 65 dni roboczych.

W ramach usługi wykonane będą prace w zakresie przewidzianym w Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU), Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) pojazdu i zainstalowanych w nim urządzeń, Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Pojazdu oraz Instrukcji o utrzymaniu pojazdów kolejowych z napędem Pt-5.

Na polskich torach jeżdżą tylko trzy pojazdy tego typu. Dwa, o numerach EN98 001 i 002 można spotkać na Podkarpaciu. Trzecia jednostka EN98-003, od stycznia 2015 r. kursuje po Warami i Mazurach obsługując połączenia Polregio.