CPK nawiązała współpracę z hiszpańskim zarządcą infrastruktury kolejowej

CPK nawiązała współpracę z hiszpańskim zarządcą infrastruktury kolejowej

Spółka CPK podpisała porozumienie o współpracy z ADIF, czyli zarządcą infrastruktury kolejowej w Hiszpanii. Celem są wspólne działania w zakresie rozwoju sieci Kolei Dużych Prędkości w Polsce.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane podczas Rail Live w Madrycie. Obie strony zobowiązały się do prowadzenia wspólnych programów szkoleniowych m.in. pod kątem liberalizacji rynku kolejowego oraz wymiany know-how w zakresie np. montażu torów na liniach KDP, modernizacji systemów sterowania ruchem kolejowym i infrastruktury telekomunikacyjnej. Partnerstwo obejmie też konsultacje techniczne dotyczące rozwoju sieci kolejowej w Polsce, np. wdrożenia systemu zasilania 25 kV prądu przemiennego i obszaru prac planistyczno-projektowych.

Z hiszpańskim przemysłem kolejowym współpracujemy od 2021 r., czego efektem było między innymi opracowanie przez CPK własnych standardów technicznych KDP, którymi obecnie dzielimy się z naszymi partnerami w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Jestem przekonany, że współpraca z ADIF pomoże nam stworzyć kolej bardziej dostępną, konkurencyjną i otwartą na potrzeby pasażerów. Doceniamy fakt, że współpraca pomiędzy ADIF i CPK została przeniesiona na kolejny, wyższy poziom – mówi Mikołaj Wild, prezes CPK.

Polska i Hiszpania współpracują w zakresie rozwoju KDP w Polsce na mocy międzyrządowego porozumienia o współpracy z maja 2021 r. między pełnomocnikiem rządu ds. CPK Marcinem Horałą, a minister transportu, mobilności i agendy miejskiej Raquel Sánchez.

W czasie dotychczasowej współpracy CPK i ADIF angażowały się w szereg wspólnych działań, w ramach których utworzona została m.in. grupa robocza zajmująca się wdrożeniem KDP i liberalizacją rynku kolejowego w Polsce w ramach unijnego tzw. czwartego pakietu kolejowego. Wymiana doświadczeń dotyczyła też np. strategii zwiększania przepustowości sieci, rozwoju węzłów kolejowych oraz instalacji i utrzymania rozjazdów KDP – przy zachowaniu najwyższego poziomu wydajności i bezpieczeństwa transportu.

Dzięki podpisanemu porozumieniu i bliższej współpracy z ADIF, CPK rozszerzy wiedzę na temat kolejnych istotnych aspektów rozwoju sieci KDP w Polsce, m.in. efektywnego utrzymania i zarządzania liniami KDP.

Spółka CPK przygotowuje budowę łącznie ok. 2 000 km nowych linii kolejowych. Dla ponad 1 500 km gotowe lub opracowywane są studia wykonalności. Ponad 600 km linii ma wybrane warianty inwestorskie i skonsultowane przebiegi. Spośród tej grupy projektowanie trwa już dla ponad 450 km, przy czym priorytetem inwestycyjnym jest odcinek Warszawa – CPK – Łódź, który powinien być przejezdny z otwarciem pierwszego etapu lotniska CPK w 2028 roku.

ADIF jest jednym z najbardziej doświadczonych zarządców infrastruktury KDP w Europie, a hiszpańska sieć o długości prawie 4 000 km użytkowanych linii i z kolejnymi 1.600 km w fazie planowania, jest najdłuższą na Starym Kontynencie.