Co z wnioskiem PKP Intercity na zakup taboru z KPO?

Co z wnioskiem PKP Intercity na zakup taboru z KPO?

Do połowy czerwca zainteresowane podmioty mają czas na złożenie do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosków na udzielenie wsparcia finansowego na zakup pasażerskiego taboru kolejowego. Wyjątkiem jest PKP Intercity, które czeka na wezwanie.

Cezary Nowak rzecznik PKP Intercity tłumaczy w rozmowie z Kolejowym Portalem, że zgodnie z zapisami KPO, komponent E2.1.2. Pasażerski tabor kolejowy, w ramach inwestycji w tabor do przewozów dalekobieżnych, projekt PKP Intercity został wskazany indywidualnie i będzie przedmiotem umowy o dotację.

CUPT wezwie spółkę w trybie indywidualnym do złożenia dokumentacji aplikacyjnej w celu pozyskania wsparcia z KPO. Przewoźnik stara się o kwotę finansowania w wysokości ponad 2 mld zł – dodał Nowak.

PKP Intercity chce ze środków KPO sfinansować zakup 38 siedmiowagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z 45 lokomotywami wielosystemowymi oraz świadczeniem usług utrzymania lokomotyw wielosystemowych.

Przypomnijmy, że w postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta w wysokości 7 824 714 650,47 zł brutto złożona przez konsorcjum Pesa Bydgoszcz oraz Newag.

Na sfinansowanie zamówienia PKP Intercity zamierza przeznaczyć 5 412 569 736,00 zł brutto.

Przypomnijmy, że podczas ostatniej Komisji Infrastruktury, Adam Pawlik prezes Polregio poinformował, że spółka podjęła pierwsze uchwały zarządu dotyczące gotowych wniosków, które będą złożone do CUPT.