Co dalej z naprawami P4 lokomotyw EP08?

Co dalej z naprawami P4 lokomotyw EP08?

Pod koniec czerwca PKP Intercity unieważniło kolejny przetarg wykonanie naprawy okresowej na 4-tym poziomie utrzymania siedmiu lokomotyw elektrycznych serii EP08. Co dalej z naprawami P4 tych blisko 50-letnich pojazdów?

Przypomnijmy, że w ostatnim postępowaniu wpłynęły dwie oferty. Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego oczekiwały  10 588 689,93 zł brutto a konsorcjum  firm: Compremum (lider) oraz Transtrain (partner) wyceniło usługę na 11 296 573,19 zł brutto. PKP Intercity konsekwentnie na sfinansowanie zamówienia zamierzało przeznaczyć 7 369 194,47 zł brutto.

Po przeprowadzonej aukcji elektronicznej okazało się, że zaproponowana kwota o blisko 42 % przekracza zaplanowany budżet.

W lipcu informowaliśmy, że przewoźnik rozważa różne możliwości pod kątem realizacji napraw na poziomie P4 lokomotyw serii EP08, również poprzez zlecenie napraw spółce PKP Intercity Remtrak.

Po trzech miesiącach przewoźnik nadal nie podjął decyzji pod kątem realizacji napraw tych elektrowozów.

Trwają analizy co do wyboru trybu wykonania napraw lokomotyw EP08 – poinformował „Kolejowy Portal” Cezary Nowak, rzecznik PKP Intercity.

Powrót lokomotyw EP08 do eksplantacji, który nastąpił w połowie kwietnia został uwarunkowany wykonaniem dodatkowego i poszerzonego przeglądu P3. Nastąpiło także podniesienie dopuszczalnego dotychczas limitu pomiędzy naprawami okresowymi na 4 poziomie utrzymania z 600 na 720 tys. kilometrów.

Jak dodał przedstawiciel PKP Intercity, lokomotywy nie przekroczyły tego limitu.

Data przekroczenia tego limitu jest zależna od bieżącej eksploatacji i osiągnięcia parametrów cyklu przeglądowo – naprawczego – zaznaczył Nowak.

Z informacji, które uzyskaliśmy od przewoźnika wynika, że jedna z lokomotyw serii EP08 zostanie wyłączona z eksploatacji w 2024 roku, pozostałe szacowane są do wyłączenia z eksploatacji w latach 2031-2033.

W tym miejscu należy się zastanowić czy potrzebna jest naprawa tych lokomotyw. Obecnie PKP Intercity ma zakontraktowane dostawy 51 lokomotyw (16 dwutrakcyjnych, 20 jednosystemowych oraz 15 wielosystemowych). Blisko rozstrzygnięcia jest kolejny przetarg na dostawę 46 lokomotyw.