Całoroczne pociągi na linii 131 dopiero po wybudowaniu łódzkiego tunelu średnicowego?

Całoroczne pociągi na linii 131 dopiero po wybudowaniu łódzkiego tunelu średnicowego?

Posłanka Hanna Gill-Piątek wraz z grupą posłów zapytała ministra infrastruktury o możliwość uruchomienia całorocznych połączeń pasażerskich na linii 131, na jej środkowym odcinku. Z odpowiedzi udzielonej przez wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego za kolej wynika, że nie nastąpi to szybko.

– Mimo że magistrala węglowa pozostaje jedną z najważniejszych linii kolejowych w kraju, na jej środkowym odcinku z Herbów Nowych do Inowrocławia od lat nie ma regularnego ruchu pasażerskiego – czytamy w interpelacji polskiej

Jak piszą posłowie specyfika tej linii przebiegającej niejako w poprzek szlaków prowadzących do stolic województw, przez które przebiega, sprawia, że samorządom województw śląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego bardzo trudno jest zaproponować sensowną ofertę połączeń regionalnych, albowiem jej utworzenie wymagałoby bliskiej współpracy co najmniej dwóch, a optymalnie aż 4 samorządów wojewódzkich.

– Jednocześnie przebieg linii nr 131 w połączeniu z jej wysokimi parametrami, uzyskanymi dzięki zakończonym niedawno modernizacjom, sprzyja uruchamianiu na niej szybkich międzyregionalnych połączeń pasażerskich, obsługujących miejscowości znajdujące się po drodze – zaznaczają posłowie.

I choć spółka Polregio posiada zgodę Urzędu Transportu Kolejowego na realizowanie na tej linii komercyjnych wakacyjnych połączeń w relacjach Katowice-Gdynia i Łódź Kaliska-Gdynia, połączenia te z uwagi na epidemię koronawirusa nie wystartowały w tym roku.

– Uruchomienie na magistrali węglowej dotowanych przez państwo całorocznych połączeń w relacjach Katowice-Bydgoszcz (co najmniej dwie pary, w wakacje kursy wydłużone do Gdyni) oraz Łódź Kaliska-Gdynia i Katowice-Łódź Kaliska pozwoliłoby na znaczne ograniczenie wykluczenia komunikacyjnego oraz odbudowę połączeń kolejowych w powiatach pajęczańskim, poddębickim czy radziejowskim. Dla wielu miejscowości oznaczałoby to powrót na kolejową mapę kraju – czytamy w interpelacji skierowanym do ministra Adamczyka.

Jak podkreślają posłowie przy trasie znajduje się wiele miejscowości, które rozwinęły się dzięki kolei i dla których przez lata pozostawała ona „oknem na świat”.

– Ich wieloletnia izolacja od połączeń kolejowych, w połączeniu z zapaścią komunikacji autobusowej, prowadzi do rozwoju negatywnych zjawisk społecznych. Jego konsekwencją jest również degradacja znajdującej się na linii obiektów stacyjnych – dodają.

W związku z tym posłowie Monika Falej, Hanna Gill-Piątek, Maciej Kopiec, Paweł Krutul, Anita Kucharska-Dziedzic, Robert Obaz oraz Marek Rutka zwrócili się do ministra Adamczyka z pytaniami czy Ministerstwo przewiduje uruchomienie całorocznych połączeń pasażerskich na linii 131 w ramach służby publicznej, realizowanych przez Polregio jako rozwinięcie istniejących decyzji UTK lub przez PKP Intercity oraz jakie zamierza się podjąć kroki w celu trwałego wyeliminowania problemu braku obsługi komunikacyjnej na centralnym odcinku tej magistrali kolejowej.

Na pytania posłów odpowiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel, który poinformował, że Ministerstwo Infrastruktury jako organizator publicznego transportu zbiorowego w zakresie międzywojewódzkich przewozów kolejowych nie posiada umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego ze spółką Polregio a ofertę dalekobieżnych przewozów kolejowych realizuje PKP Intercity. Minister dodał, że docelowo w ramach dążenia do realizacji założeń zaktualizowanego planu transportowego, zakłada się między innymi uruchomienie przez PKP Intercity całorocznego połączenia między Warszawą/Łodzią a Opolem przez Kłobuck.

– Uruchomienie takiego połączenia planowane jest po wybudowaniu łódzkiego tunelu średnicowego – zaznaczył Andrzej Bittel.