Budimex: zaawansowanie całości prac na węźle czechowickim wynosi już 77%

Budimex: zaawansowanie całości prac na węźle czechowickim wynosi już 77%

Postępują prace na stacji kolejowej Czechowice–Dziedzice. Obecnie w ramach kontraktu Budimex realizuje m.in. budowę peronu  nr 2, budowę czterech torów głównych zasadniczych, czterech torów dodatkowych oraz osiem torów bocznicowych po północnej stronie stacji. Ponadto trwa zabudowa rozjazdów na głowicy wschodniej i zachodniej stacji. Zaawansowanie całości prac wynosi już 77%. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Nowy peron ma zostać udostępniony pasażerom do użytku w czerwcu 2023 r. Budowane są również nowe perony na przystanku Goczałkowice-Zdrój, a także nowy tor na odcinku Most Wisła a Czechowicami-Dziedzicami wraz z siecią trakcyjną i urządzeniami sterowania ruchem. Zakończenie tego etapu prac planowane jest na  kwiecień 2023 r.

– Do zakończenia pozostał niespełna rok w ciągu którego pozostaje do wykonania kilka kluczowych elementów takich jak zakończenie budowy układu torowego na północnej części stacji oraz linii kolejowej nr 139 wraz z siecią trakcyjną, branżą srk; wiadukt kolejowy nad ulicą Legionów w Czechowicach-Dziedzicach czy zbiornik retencyjny na stacji zabezpieczający odprowadzenie m.in. wód opadowych z przyległego terenu miejskiego. Na gotowych odcinkach będą trwały prace porządkowe i wykończeniowe wraz wykonaniem projektowanej zieleni – mówi Wojciech Głuc – Dyrektor Kontraktu Budimex.

W ramach kontraktu podpisanego w październiku 2019 roku Budimex odpowiada za:

 • wymianę około 47 km torów i 56 km sieci trakcyjnej oraz 119 rozjazdów;
 • przebudowę 23 obiektów inżynieryjnych, w tym 8 wiaduktów i 4 mostów;
 • modernizację 3 przejazdów kolejowo-drogowych;
 • budowę Lokalnego Centrum Sterowania na stacji Czechowice-Dziedzice;
 • modernizację peronów w stacji Czechowice-Dziedzice oraz na przystankach Goczałkowice Zdrój i Zabrzeg.

Celem inwestycji jest zapewnienie większego komfortu podróży pasażerom, usprawnienie przewozu towarów oraz podróży po zmodernizowanych obiektach: mostach, wiaduktach i przepustach – w tym po nowym 150-m moście na Wiśle między Goczałkowicami – Zdrój a Czechowicami oraz po nowym wiadukcie nad DK 1 w Czechowicach–Dziedzicach. Dzięki inwestycji będzie można wygodnie i sprawne podróżować na trasie Katowice – Zebrzydowice i Cieszyn (granica z Czechami) oraz Beskidy. Wszystkie obiekty będą dostosowane do obsługi osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Inwestycja w liczbach:

 • 47 km torów
 • 56 km sieci trakcyjnej
 • 119 rozjazdów, 2 skrzyżowania torów
 • 23 obiekty inżynieryjne
 • 3 przejazdy kolejowo-drogowe
 • 670 kilometrów pali wzmacniających teren
 • 240 tysięcy m2 wzmocnionego podtorza

Wartość kontraktu równa jest 1,4 mld zł. Inwestorem jest PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Projekt został dofinansowany przez Unię Europejską z instrumentu CEF „Łącząc Europę”.  Przewidywany termin zakończenia prac to październik 2023 r.