Blisko 27 mln pasażerów podróżowało koleją w październiku

Blisko 27 mln pasażerów podróżowało koleją w październiku

W październiku 2021 r. z usług kolei skorzystało prawie 27 mln pasażerów. To wzrost o ponad 45% w porównaniu z tym samym miesiącem 2020 r. Od początku tego roku koleją przewieziono ponad 197 mln pasażerów.

W październiku 2021 r. liczba podróżnych przewiezionych koleją wyniosła prawie 27 mln. Jest to najwyższy wynik od lutego 2020 r., w którym przewieziono 27,54 mln pasażerów. W porównaniu do października ubiegłego roku jest to wzrost o ponad 8,43 mln osób (+45,5%). Praca przewozowa wyniosła 1,6 mld pasażerokilometrów (+ 64%), praca eksploatacyjna osiągnęła wartość 15,09 mln pociągokilometrów (+3%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera wyniosła 60 km, co oznacza o 6,9 km więcej niż w październiku 2020 r. (+13%).

W porównaniu z wrześniem, w październiku tego roku koleją podróżowało o 2,11 mln pasażerów więcej (+8,5%), praca przewozowa była o 34,15 mln pasażerokilometrów wyższa (+2%), a praca eksploatacyjna wzrosła o 540 tys. pociągokilometrów (+4%). Średnia odległość przejazdu jednego pasażera była o 3,7 km krótsza w porównaniu do września tego roku.

– Zapotrzebowanie na transport pasażerski sukcesywnie wzrasta. Październik to dotychczas najlepszy miesiąc tego roku i najlepszy miesiąc od ogłoszenia w marcu 2020 r. w Polsce stanu epidemii. Wyniki te oznaczają, że każdego dnia koleją podróżowało średnio  ponad 870 tys. pasażerów. Październik to początek roku akademickiego. Wzrost zainteresowania koleją można wiązać m.in. z powrotem studentów na zajęcia stacjonarne po roku edukacji zdalnej – komentuje wyniki dr inż. Ignacy Góra, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Liczba pasażerów kolei w październiku tego roku stanowi 86% liczby pasażerów z października 2019 r. – okresu przed wybuchem pandemii. Analogicznie praca przewozowa stanowi 86% pracy wykonanej w październiku 2019 r., zaś praca eksploatacyjna była o 3% wyższa niż dwa lata wcześniej. Średnia odległość przejazdu jednego pasażera w październiku tego roku kształtowała się na podobnym poziomie jak w październiku 2019 r.

Udziały przewoźników

Jeśli weźmiemy pod uwagę udział przewoźników wg liczby pasażerów to prowadzi Polregio – 25,60%, na drugim miejscu znalazły się Koleje Mazowieckie – 19,32% a na trzecim miejscu PKP Intercity – 14,66%.

Gdy weźmiemy pod uwagę pracę przewozową to zdecydowanie prowadzi PKP Intercity z wynikiem 53,96%, Polregio – 18,96% a Koleje Mazowieckie – 8,95%