Bez wyboru przewoźnika do transportu 500 tys. ton węgla

Bez wyboru przewoźnika do transportu 500 tys. ton węgla

Enea Elektrownia Połaniec unieważniła przetarg na transport do 500 tys. ton węgla energetycznego w okresie 18 miesięcy. Zainteresowanych było czterech przewoźników.

Jak argumentuje spółka, postępowanie zostało unieważnione ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Na sfinansowanie zamówienia Enea Elektrownia Połaniec zamierzała przeznaczyć łącznie 45 603 787,50 zł brutto.

Przypomnijmy, że oferty złożyli: DB Cargo Polska – 54 273 750 zł brutto, PKP Cargo – 55 060 950 zł brutto, CD Cargo Poland       – 55 496 062,50 zł brutto oraz Freightliner PL – 63 607 912,50 zł brutto.

Zamówienia dotyczyło transportu po 125 tys. ton węgla do ENEA Elektrownia Połaniec dla każdego z czterech zadań.