Będzie dodatkowa para EIP na trasie Warszawa – Wrocław – Warszawa?

Będzie dodatkowa para EIP na trasie Warszawa – Wrocław – Warszawa?

Poseł Grzegorz Schetyna skierował do Ministra Infrastruktury interpelację w sprawie ograniczenia liczba połączeń klasy Express InterCity Premium, którymi  pasażerowie z Dolnego Śląska do stolicy Polski mogą dostać się w niecałe 4 godziny. Z

Wraz z wejściem nowego rozkładu jazdy pociągów, od 12 grudnia 2021 r. w relacji Warszawa – Wrocław – Warszawa kursuje tylko jedna para pociągów EIP dziennie. EIP 1602 odjeżdża z Warszawy Wsch. o 17:37, planowany przyjazd do stacji Wrocław Gł. to godz. 21:36. Powrotny EIP 6102 odjeżdża z Wrocławia Gł. o 5:14 a do Warszawy Wsch przyjeżdża o 9:14.

– Warto podkreślić, że w niedalekiej przeszłości połączenia EIP były dostępne, także dla mieszkańców zachodniej części Dolnego Śląska, np. za pośrednictwem szybkiego połączenia Jelenia Góra–Warszawa Wschodnia – dodaje poseł Schetyna.

Zdaniem posła Schetyny mieszkańcy stolicy Dolnego Śląska są częściowo wykluczeni komunikacyjnie w porównaniu do pasażerów podróżujących do Warszawy z Krakowa (połączenie EIP 5 razy dziennie), Gdańska (połączenie EIP 5 razy dziennie), czy Katowic (połączenie EIP 4 razy dziennie).

– Jako wrocławianin doskonale wiem jak ważne dla rozwoju miasta i regionu jest sprawne skomunikowanie ze stolicą – zaznacza posłem.

W interpelacji poseł Grzegorz Schetyna zapytał czy Ministerstwo Infrastruktury planuje zwiększenie częstotliwości połączeń na linii Wrocław Główny–Warszawa Wschodnia pociągami klasy EIP, podobnie jak ma to miejsce z innych aglomeracji oraz czy zostanie przywrócone połączenie składem Pendolino do Jeleniej Góry.

Jak poinformował Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury, resort jako organizator kolejowych przewozów pasażerskich, kładzie duży nacisk na zapewnienie możliwie dużej liczby bezpośrednich połączeń, uwzględniając preferencje podróżnych, jednakże pociągi kategorii EIP, nie są objęte, łączącą Ministra Infrastruktury i PKP Intercity umową o świadczenie usług o charakterze użyteczności publicznej w zakresie wykonywania kolejowych przewozów pasażerskich.

– Pociągi kategorii EIP uruchamiane są na zasadach komercyjnych przez spółkę, bez dofinansowania ze środków budżetu państwa. Dlatego też przewoźnik posiada autonomię decyzyjną dotyczącą siatki tego rodzaju połączeń, np. liczby kursów, tras, godzin kursowania czy stacji zatrzymań. Decyzje o rozszerzeniu bądź ograniczeniu oferty przedmiotowych połączeń podejmowane są przez przewoźnika na podstawie przewidywanych lub uzyskiwanych wyników finansowych tych połączeń – zaznaczył wiceminister infrastruktury.

Przedstawiciel resortu dodał jednak, że z informacji przekazanych przez PKP Intercity wynika, że przewoźnik rozważa uruchomienie, w pierwszym półroczu 2022 roku, dodatkowej pary pociągów EIP relacji Warszawa – Wrocław – Warszawa.

– W odniesieniu do pytania dotyczącego wznowienia kursowania pociągu EIP na trasie Warszawa – Jelenia Góra – Warszawa PKP Intercity powróci do rozważenia wznowienia kursowania przedmiotowego pociągów po zakończeniu prac remontowych na linii kolejowej numer 274 oraz po wnikliwej analizie wpływu pandemii związanej z COVID-19 na potoki pasażerskie – dodał Bittel.

Poseł Schetyna chciał także dowiedzieć się jakie działania podjęło Ministerstwo Infrastruktury w celu poprawy skomunikowania Dolnego Śląska ze stolicą Polski.

Wiceminister infrastruktury wytłumaczył, że połączenia kolejowe pomiędzy Warszawą a Wrocławiem realizowane są dwoma trasami trasami:

  • przez Żyrardów, Skierniewice, Koluszki, Łódź, Pabianice, Łask, Zduńską Wolę, Sieradz, Kalisz, Ostrów Wlkp., Twardogórę lub Krotoszyn i Milicz oraz Oleśnicę (stacja Oleśnica Rataje);
  • przez Żyrardów, Skierniewice, Koluszki, Radomsko, Piotrków Trybunalski, Częstochowę, Lubliniec, Opole, Brzeg, Oławę.

– Połączenia tymi dwiema trasami realizowane są naprzemiennie co około cztery godziny, co pozwala uzyskać sumaryczną częstotliwość pociągów między Warszawą a Wrocławiem mniej więcej co dwie godziny – podkreśla sekretarz stanu w MI.

Wiceminister infrastruktury zaznaczył. że zatrzymując się na ww. stacjach, pociągi pospieszne zapewniają dojazd mieszkańcom tych miejscowości zarówno w stronę Warszawy, jak i Wrocławia a dodatkowo, w dni wolne od pracy, pasażerowie mają do dyspozycji jedną parę pociągów objętą umową PSC relacji Warszawa Wschodnia – Szklarska Poręba Górna trasą przez Opoczno Płd., Włoszczowę Płn., Częstochowę Stradom, Opole Gł., Brzeg, Wrocław Gł., Jaworzynę Śl., Wałbrzych Miasto i Jelenią Górę, prowadzących również wagony komunikacji bezpośredniej do Kudowy Zdroju.