UTK: do przywrócenia zawieszonej licencji maszynisty potrzebny jest wniosek

UTK: do przywrócenia zawieszonej licencji maszynisty potrzebny jest wniosek

Zawieszona licencja maszynisty nie jest automatycznie przywracana po ustaniu przyczyn zawieszenia. Po pozytywnym orzeczeniu lekarskim, do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego powinien trafić także wniosek o przywrócenie licencji. Pracodawca powinien nadzorować ważność licencji i ma możliwość sprawdzenia ich statusu w Systemie Obsługi Licencji Maszynistów.

Licencja maszynisty może zostać zawieszona kiedy lekarz stwierdzi czasową niezdolność do pracy. Do przywrócenia licencji wymagane jest:

  1. uzyskanie orzeczenia lekarskiego o spełnieniu wymagań zdrowotnych, fizycznych i psychicznych, wydanego przez podmiot uprawniony do przeprowadzania badań lekarskich;
  2. złożenie wniosku do Prezesa UTK.

Wniosek do Prezesa UTK maszynista może złożyć indywidualnie lub za pośrednictwem pracodawcy. Przywrócenie licencji jest bezpłatne. Następuje po wydaniu decyzji przez Prezesa UTK. Szczegóły procedury można znaleźć na stronie internetowej UTK.

Aby zachować najwyższe standardy bezpieczeństwa ruchu kolejowego i zapobiec zatrudnianiu pracowników z zawieszoną licencją maszynisty, pracodawcy (przewoźnicy kolejowi, zarządcy infrastruktury kolejowej) powinni sprawować nadzór i weryfikować ważność licencji maszynisty. Dotyczy to także osób przyjmowanych do pracy. Aktualny status licencji maszynisty pracodawca może sprawdzić w Systemie Obsługi Licencji Maszynistów (SOLM).