Arriva liczy na kontrakt na Podlasiu

Arriva liczy na kontrakt na Podlasiu

Arriva ma nadzieje, że Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podlaskiego uda się wygospodarować dodatkowe środki finansowe, które pozwolą na wybór operatora. Chodzi dokładnie o 72 mln zł.

Przypomnijmy, 7 listopada 2023 r. odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym na świadczenie usług transportu kolejowego w województwie podlaskim w okresie od 2025 do 2029 roku. Arriva złożyła w tym przetargu najkorzystniejszą ofertę, wyceniając świadczenie usług na prawie 60 mln złotych mniej niż Polregio.

Arriva docenia, że samorząd województwa podlaskiego zdecydował się na realnie konkurencyjny tryb wyboru przewoźnika i ogłoszenie przetargu z wyprzedzeniem.

Dzięki takiemu podejściu, widoczny jest pozytywny efekt działania konkurencji i wymierne korzyści jakie za sobą niesie. Cieszymy się, że województwo podlaskie, podobnie jak to od wielu lat ma miejsce w województwie kujawsko – pomorskim, idzie tą drogą, która daje stabilność, oszczędności i dobrze wykonaną usługę – podkreśla Arriva.

Spółka doskonale rozumie, że budżet województwa ma swoje ograniczenia i jak dużym wyzwaniem jest realizacja wszystkich zadań spoczywających na Samorządzie.

Jak jednak pokazują przykłady w Polsce i w Europie, postępowanie przetargowe jest najlepszą drogą, która gwarantuje Zamawiającemu najniższą cenę za zamawiane usługi oraz jej stabilność w całym okresie – zaznacza przewoźnik.

Arriva jako doświadczony przewoźnik, obecny na polskim rynku od 2007 roku, jest gotowy do świadczenia usług dla mieszkańców województwa podlaskiego od 1 stycznia 2025 roku.

Naszym celem i priorytetem jest przygotowanie się do rozpoczęcia kontraktu w oparciu o dialog i współpracę z samorządem i wszystkimi zainteresowanymi. Doceniamy wiedzę i doświadczenie osób pracujących obecnie przy realizacji usług kolejowych w regionie i chcemy zapewnić ciągłość i stabilność miejsc pracy. Roczny okres mobilizacji pozwoli nam na organizację operacji przewozowej i zapewnienie wysokiej jakości usług dla mieszkańców regionu.

Przypomnijmy, ze na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierza przeznaczyć kwotę 367 755 377 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Arriva – 439 759 877,39 zł brutto
  • Polregio – 498 543 148,09 zł brutto