Arriva będzie woziła pasażerów na Podlasiu?

Arriva będzie woziła pasażerów na Podlasiu?

Województwo Podlaskie otworzyło oferty w przetargu na świadczenie usług publicznych w publicznym transporcie zbiorowym w kolejowych przewozach pasażerskich na terenie województwa podlaskiego w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.

Na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierza przeznaczyć kwotę 367 755 377 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Arriva – 439 759 877,39 zł brutto
  • Polregio – 498 543 148,09 zł brutto

Zgodnie z dokumentacją przetargową, wybrany przewoźnik będzie świadczył usługi na liniach komunikacyjnych:

  • linia nr 6 Białystok-Szepietowo-Czyżew-Małkinia,
  • linia nr 6 Białystok-Sokółka-Kuźnica Białostocka,
  • linia nr 6, 40 Białystok-Sokółka-Suwałki,
  • linia nr 38 Białystok-Grajewo-Ełk,
  • linia nr 32 Białystok-Bielsk Podlaski-Czeremcha,
  • linia nr 32,52 Białystok-Bielsk Podlaski-Hajnówka,
  • linia nr 31 Hajnówka-Czeremcha-Siedlce,
  • linia nr 37 Białystok-Waliły.

Planowana maksymalna praca eksploatacyjna w kolejowych przewozach pasażerskich, w okresie obowiązywania umowy wyniesie łącznie 11 733 187,764 pociągokilometrów (pockm).

Dodajmy, że samorząd, który jest w posiadaniu 17 jednostek taborowych, w tym 11 spalinowych zespołów trakcyjnych i 6 elektrycznych zespołów trakcyjnych, zamierza udostępnić w całości wybranemu operatorowi.