Alstom wyposaży 215 pociągów S-Bahn w Stuttgarcie w system ETCS

Alstom wyposaży 215 pociągów S-Bahn w Stuttgarcie w system ETCS

Alstom podpisał umowę z DB Regio AG na wyposażenie 215 niemieckich pociągów S-Bahn w Stuttgarcie w europejski system sterowania pociągiem (ETCS) i technologię sygnalizacji automatycznej obsługi pociągu (ATO). Wartość kontraktu to 130 mln  euro.

W ramach kontraktu Alstom, będącego częścią przełomowego projektu kolejowego, znanego jako Stuttgart 21, Alstom zmodernizuje pociągi BR 423 i BR 430 działające na liniach kolei miejskiej i konwencjonalnych aglomeracji Stuttgartu. Kontrakt jest wart około 130 mln euro.

Wdrożenie ETCS poziomu 2 i poziomu 3, a także ATO na poziomie automatyzacji 2 (GoA 2) zapewni bardziej zrównoważoną eksploatację, krótsze przejazdy i gęstszą sekwencję pociągów, jednocześnie wspierając związane z tym odciążenie poszczególnych pociągów. Dzięki ogólnie płynniejszemu przepływowi ruchu kolejowego pasażerowie mogą spodziewać się częstszych usług i szybszych połączeń.

– Wyposażając pojazdy w najnowszą technologię sygnalizacyjną i innowacyjne partnerstwo z Deutsche Bahn, wspólnie wnosimy decydujący wkład w realizację projektu latarni morskiej Stuttgart 21 i cyfryzację niemieckiego transportu kolejowego”, mówi Michael Konias, dyrektor ds. cyfrowych & Integrated Systems w Alstom w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. – Ten kontrakt sygnalizacyjny dla kolei miejskiej w Stuttgarcie jest kolejnym przykładem cennych synergii wynikających z przejęcia Bombardier Transportation przez Alstom. Kontrakt stworzy również ponad 150 miejsc pracy dla kolei cyfrowych w Berlinie, Brunszwiku i Mannheim” – dodał Konias.

Początkowo Alstom zmodernizuje i przekaże dwa prototypowe pojazdy BR 423 i cztery BR 430 z poziomem 2 i 3 ETCS, a także ATO GoA2 do końca 2023 r. Kontrakt obejmuje również dostawę wyposażenia seryjnego i nadzór instalacji kolejnych 58 pojazdów serii BR 423 i 151 BR 430.

Już w styczniu 2025 r. zmodernizowane pojazdy S-Bahn będą kursować na pierwszych liniach, które będą wyposażone w ETCS poziom 2. Pod koniec 2025 r. rozpocznie się eksploatacja ETCS poziomu 2 z ATO GoA 2 na głównej linii S-Bahn. Po zakończeniu częstotliwość usług zostanie zwiększona.

Wyposażone w najnowszą technologię sygnalizacji ETCS, zespoły trakcyjne zaczną być obsługiwane w 2025 r., czyli przed uruchomieniem Stuttgart Digital Node, pierwszego w Niemczech zdigitalizowanego węzła kolejowego dla wszystkich kategorii pociągów. Porozumienie umowne dotyczące przyszłej aktualizacji do następnych specyfikacji technicznych ETCS dla norm interoperacyjności zostało już uzgodnione na rok 2026/27. Ponadto DB i Alstom współpracują również w celu opracowania i wdrożenia dalszych technologii sygnalizacyjnych, aby kontynuować rewolucję cyfrową kolei miejskich, która ma miejsce w Niemczech.

Wraz z DB, Alstom przeprowadzi również pionierskie prace i określi minimalne wymagania dla technologii sygnalizacyjnej, tak aby wdrożenie zdefiniowanego w Europie standardu ETCS/ATO mogło nastąpić na potrzeby wdrożenia na dużą skalę w Niemczech.