Alstom i Politechnika Krakowska podpisali porozumienie o współpracy

Alstom i Politechnika Krakowska podpisali porozumienie o współpracy

Alstom podpisał strategiczne porozumienie z Politechniką Krakowską. Umowa, z której potencjalnie skorzysta nawet 10 tys. studentów rocznie, ułatwi współpracę w zakresie prowadzenia prac badawczych i zatrudniania absolwentów, a także promowania osiągnięć związanych z rozwojem nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Współpraca będzie polegała na stałej wymianie wiedzy, doświadczeń i kompetencji w tym obszarze, a także na organizowaniu praktyk dla studentów chcących pogłębić swoją wiedzę o branży.

W ramach działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Alstom będzie organizować na Politechnice Krakowskiej kształcenie związane z tematyką sterowania ruchem kolejowym na studiach wyższych, doktoranckich i podyplomowych. Eksperci Alstom będą uczestniczyć w wykładach otwartych, kołach dyskusyjnych i wspólnie z pracownikami Politechniki Krakowskiej będą prowadzić badania.

Współpraca z Politechniką Krakowską pozwoli nam rozwijać kompetencje związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów sterowania ruchem kolejowym u studentów i absolwentów studiów technicznych, informatycznych i inżynierskich. To fascynująca, niezwykle przyszłościowa i poszukiwana na rynku dziedzina wiedzy, niezbędna dla zrównoważonej mobilności, w której Alstom jest globalnym liderem. W Alstom łączymy ponad stuletnią tradycję z najnowszymi innowacjami i światowymi możliwościami rozwoju zawodowego i naukowego – podkreśla Adam Juretko, Dyrektor Zarządzający Alstom ZWUS Sp. z o.o.

We współpracy z firmą Alstom, światowym liderem rozwiązań technicznych w branży kolejowej, Politechnika Krakowska będzie realizowała działania w obszarze dydaktycznym i naukowo-badawczym. Obu stronom przyniosą one korzyści. Dzięki lepszemu poznaniu potrzeb przedsiębiorstwa o globalnej marce będziemy mogli rozwijać i udoskonalać ofertę edukacyjną uczelni, zwłaszcza w obszarze kształcenia wykwalifikowanej kadry inżynierskiej dla branży kolejowej w ramach prowadzonej już na PK specjalności dualnej „inżynieria pojazdów szynowych”. Możliwość realizacji staży czy praktyk studenckich w firmie Alstom to dla naszych studentów niepowtarzalna szansa na uczenie się od najlepszych. Z kolei współpraca naszych naukowców i ekspertów firmy da obu stronom możliwość wzajemnego wparcia merytorycznego i będzie szansą na realizację wspólnych projektów rozwojowych – mówi prof. Andrzej Białkiewicz, Rektor Politechniki Krakowskiej.

W trwającym roku akademickim na 8 wydziałach Politechniki Krakowskiej i ponad 30 kierunkach studiów, z uwzględnieniem Wydziału Transportu Kolejowego, kształci się 14 tys. polskich i zagranicznych studentów i doktorantów, w tym 4,2 tys. nowo przyjętych na studia I i II stopnia.

Alstom od wielu lat rozwija współpracę z uczelniami wyższymi w obszarze nowoczesnych systemów sterowania ruchem kolejowym. Połączenie studiów wyższych ze stażem zawodowym pozwala studentom znacząco skrócić proces wdrażania się w realizowane przez firmę projekty. Od 2014 roku Alstom prowadzi – wraz z Wydziałem Transportu i Inżynierii Lotniczej oraz Wydziałem Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej – kursy projektowania systemów bezpiecznych i systemów zależnościowych, które cieszą się ogromną popularnością wśród studentów studiów magisterskich i inżynierskich. Z ponad 280 przeszkolonych studentów, około 90 osób zdecydowało się kontynuować karierę zawodową w firmie Alstom.

Alstom angażuje się w organizację na różnych wydziałach Politechniki Śląskiej także wielu innych zajęć dydaktycznych, związanych m.in. elektrotechniką czy oprogramowaniem. Firma przekazała również uczelni specjalistyczne oprogramowanie Lokalnego Centrum Sterowania (LCS). Studenci z całego świata, którzy kształcą się na Politechnice Śląskiej, mogą odbywać całoroczne praktyki i staże w firmie Alstom, wzmacniając tym samym swoje kompetencje, zgodnie z kierunkiem kształcenia i indywidulnymi zainteresowaniami.