Kujawsko-pomorskie chce kupić do siedmiu nowych ezt-ów

Kujawsko-pomorskie chce kupić do siedmiu nowych ezt-ów

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił postępowanie na zakup maksymalnie siedmiu nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

W ramach zamówienia podstawowego przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego nowego elektrycznego zespołu trakcyjnego wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego. Zamawiający przewiduje skorzystanie z dwóch praw opcji.

W ramach pierwszej opcji Urząd przewiduje dostawę jednego nowego pojazdu wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego. Samorząd zamierza skorzystać z prawa opcji w sytuacji, gdy cena najkorzystniejszej oferty za dostawę dwóch (jednego w ramach zamówienia podstawowego oraz jednego w ramach prawa opcji) nowych elektrycznych zespołów trakcyjnych wraz ze świadczeniem usług serwisowych nie przekroczy wysokości środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. O skorzystaniu z prawa opcji zmawiający poinformuje najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

W ramach drugiego prawa opcji zamawiający przewiduje dostawę maksymalnie pięciu nowych elektrycznych jednostek wraz ze świadczeniem usług serwisowych w okresie 96 miesięcy od daty przekazania elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Zamawiający zamierza skorzystać z tego prawa opcji w przypadku przyznania na ten cel środków z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027. Ilość dostarczonych nowych ezt-ów  uzależniona jest od ceny jednego pojazdu. Łącznie cena dostarczonych pojazdów wraz ze świadczeniem usług serwisowych nie może przekroczyć wysokości środków z Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza (FEKP) 2021-2027

Zamawiający poinformuje o skorzystaniu z prawa opcji najpóźniej do dnia 29.12.2023 r.

O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: termin dostawy – 40 pkt oraz cena 60 pkt. Na oferty Urząd czeka do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 10:00.