Akcja ,,Zima’’ dla osób bezdomnych na obszarze kolejowym

Akcja ,,Zima’’ dla osób bezdomnych na obszarze kolejowym

 Straż Ochrony Kolei mając na uwadze właściwe zabezpieczenie obszaru kolejowego, wzorem ubiegłych lat rozpoczęła działania prewencyjne ,,Zima’’ w ramach postępowania z osobami bezdomnymi wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym.

Już od jesieni Straż Ochrony Kolei prowadzi wzmożone działania prewencyjne na obszarze kolejowym, gdzie mogą przebywać osoby bez stałego miejsca zamieszkania. Osoby te, często pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, szukają schronienia na dworcach kolejowych, w pociągach, jak też w wagonach pasażerskich odstawionych na tory postojowe. Z tego względu, już od listopada 2023 roku funkcjonariusze SOK w całej Polsce prowadzą kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych na terenach kolejowych.

Mając na uwadze właściwe zabezpieczenie obszaru kolejowego, mundurowi podejmują stosowne działania prewencyjne w ramach postępowania z osobami wymagającymi pomocy w okresie jesienno-zimowym poprzez współdziałanie z innymi służbami, instytucjami, czy organizacjami pozarządowymi. Funkcjonariusze SOK całodobowo patrolują i monitorują teren dworców kolejowych, składów pasażerskich odstawionych na tory odstawcze, pustostanów oraz innych miejsc gdzie osoby bezdomne najczęściej przebywają.

Jeśli osoby bezdomne znajdują się na obszarze kolejowym poza miejscami ogólnodostępnymi dla klientów PKP tj. tory czynne czy parki odstawcze wagonów pasażerskich, funkcjonariusze SOK informują o adresach noclegowni i kierują ich do Ośrodków Pomocy. W razie potrzeb o charakterze medycznym, wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Dzięki takim działaniom bezpieczeństwo osób samotnych i bezdomnych jest dużo większe.