Agencja Fitch ponownie potwierdza długoterminowy rating PKP IC na poziomie BBB+

Agencja Fitch ponownie potwierdza długoterminowy rating PKP IC na poziomie BBB+

Agencja ratingowa Fitch po raz kolejny potwierdziła długoterminowy rating dla PKP Intercity w walucie krajowej i obcej na poziomie BBB+ oraz długoterminowy rating krajowy na poziomie AA (pol.). Perspektywa ratingów jest stabilna. Przy aktualizacji ratingu agencja ratingowa uwzględniła wpływ pandemii na spółkę.

Na ocenę wpływ miały m.in. silne i stabilne relacje ze Skarbem Państwa oraz realizacja przez spółkę usług publicznych w ramach umowy PSC. Podpisanie między przewoźnikiem a Ministerstwem Infrastruktury nowej, dziesięcioletniej umowy dot. świadczenia usług publicznych w zakresie międzywojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w latach 2021-2030 stanowi gwarancję dla pozyskiwania finansowania zewnętrznego na dalsze inwestycje z perspektywą do 2030 roku.

Agencja Fitch ocenia, że realizacja programu inwestycyjnego pozwoli utrzymać długoterminową przewagę konkurencyjną PKP Intercity wobec innych środków transportu – przewoźników lotniczych i autobusów dalekobieżnych, jak również dominujący udział pod względem pracy przewozowej w polskim rynku kolejowym.

– Już po raz drugi w czasie trwania pandemii utrzymaliśmy dotychczasową pozytywną ocenę ratingową. Dla naszych partnerów biznesowych to ważny sygnał pokazujący, że pozycja rynkowa PKP Intercity jest silna. Wierzymy, że utrzymany poziom ratingu pozwoli spółce na dostęp do optymalnych źródeł finansowania inwestycji w ramach naszej strategii. Stabilna perspektywa ratingu jest dowodem na przemyślaną strategię rozwoju PKP Intercity, którą konsekwentnie realizujemy od kilku lat – komentuje Artur Resmer, członek zarządu PKP Intercity ds. finansowych.