PLK docenione za efektywną i skuteczną realizację Krajowego Programu Kolejowego.

PLK docenione za efektywną i skuteczną realizację Krajowego Programu Kolejowego.

Statuetkę Bursztyn Polskiej Gospodarki 2020 otrzymały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za konsekwentne i skuteczne realizowanie Krajowego Programu Kolejowego poprzez poprawę ruchu kolejowego aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków dla przewozu towarów. Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., odebrał nagrodę na Ogólnopolskim Szczycie Gospodarczym w Lublinie.

– Nagroda jest potwierdzeniem, że realizacja inwestycji przynosi korzyści dla podróżnych, przewoźników, środowiska oraz krajowej gospodarki. To wyróżnienie jest także impulsem do dalszych działań na rzecz rozwoju kolei – powiedział Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Efektami KPK są już szybsze i bezpieczniejsze podróże oraz większa dostępność do kolei. Podróżni korzystają z wygodniejszych stacji i przystanków, dostosowanych do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Zwiększa się rola kolei w ruchu aglomeracyjnym. Pociąg jest konkurencyjnym i ekologicznym środkiem transportu w codziennych podróżach do pracy i szkoły. PLK poprawiają warunki przewozu towarów. Inwestycje prowadzone są przy utrzymaniu rozkładu jazdy dla kilku tysięcy pociągów pasażerskich oraz towarowych.

Sprawna realizacja KPK, również w czasie epidemii Covid 19, pozwala utrzymać stabilności rynku budowlanego, napędza gospodarkę i zapewnienia miejsca pracy. PLK realizują roboty o łącznej wartości prawie 52 mld zł. Zakończono prace o wartości około 14 mld zł, co oznacza, że 87% Krajowego Programu Krajowego to już projekty zakończone i na zaawansowanym etapie realizacji. Na bieżąco podpisywane są umowy i ogłaszane przetargi.

Statuetka „Bursztyn Polskiej Gospodarki” jest nagrodą przyznawaną osobom, instytucjom bądź firmom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i zagranicą. Laureaci są uhonorowani za determinację oraz konsekwencję w realizacji podjętych zobowiązań lub wyzwań stawianych przed nimi z tytułu pełnionego stanowiska lub przyjętej strategii firmy.

Krajowy Program Kolejowy to największy w historii program inwestycyjny polskiej kolei. To ponad 230 projektów za prawie 76 mld zł. Inwestycje z KPK współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, instrumentu CEF Łącząc Europę”, Regionalnych Programów Operacyjnych oraz ze środków budżetowych