27 nowych funkcjonariuszy SOK złożyło ślubowanie

27 nowych funkcjonariuszy SOK złożyło ślubowanie

,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei…’’ – to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało 27 nowo przyjętych strażników SOK. Rotę ślubowania przyjął Komendant Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK – Pan Krzysztof Piskorski. Nowi funkcjonariusze wstąpili tym samym w szeregi polskiej Straży Ochrony Kolei i służyć będą w Komendach Regionalnych SOK w Warszawie, Krakowie, Kielcach, a także w Posterunkach SOK w Rzeszowie, Dębicy, Łukowie i Oświęcimiu. Podczas uroczystego ślubowania, dwoje funkcjonariuszy zostało wyróżnionych za wyniki osiągnięte w ukończonym już kursie podstawowym.

W czwartek, 25 maja 2023 r. w Filii Ośrodka Szkoleniowego Straży Ochrony Kolei w Przemyślu odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy. Rotę ślubowania od strażników SOK przyjął Komendant Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu – Pan Krzysztof Piskorski w obecności kierownika kursu – Pana inspektora Bartłomieja Karpińskiego, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej Komendanta Regionu SOK w Krakowie – Pana dr. Kazimierza Mazura oraz członków komisji, Komendanta Komendy Regionalnej SOK w Przemyślu – Pana Jerzego Brodowskiego i kapelana wojskowego mjr. Włodzimierza Skoczeń.

Nowo przyjęci funkcjonariusze wypowiedzieli słowa roty ślubowania – ,,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei, Ślubuję: przestrzegać zasad Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i ustanowionego porządku prawnego, Ślubuję: Chronić życie i zdrowie ludzi oraz mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, Ślubuję: ofiarnie i sumiennie wykonywać powierzone mi zadania służbowe, przestrzegać dyscypliny służbowej, strzec dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej. Tak mi dopomóż Bóg’’

Funkcjonariusze SOK musieli wcześniej sprostać wymogom stawianym kandydatom do służby i przejść wszystkie etapy postępowania kwalifikacyjnego oraz pozytywnie zaliczyć końcowe egzaminy odnośnie wiedzy teoretycznej z przepisów regulujących działalność SOK i praktycznej, a także z zakresu taktyk i technik interwencji. Doskonalili także swoje umiejętności strzeleckie. W dwumiesięcznym szkoleniu wzięło udział 27 osób, w tym 4 funkcjonariuszki SOK i 23 funkcjonariuszy SOK. Służbę pełnić będą w Komendach Regionalnych Straży Ochrony Kolei w Warszawie, Krakowie i Kielcach oraz w Posterunkach Straży Ochrony Kolei w Rzeszowie, Oświęcimiu, Dębicy i Łukowie.

Tradycyjnie w trakcie uroczystej zbiórki, Komendant Ośrodka Szkolenia SOK wyróżnił dwóch funkcjonariuszy, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce na kursie podstawowym. Wśród nich znaleźli się strażnik Klaudia Szczygieł z Komendy Regionalnej SOK w Kielcach i strażnik Dariusz Ocieczek z Komendy Regionalnej SOK w Warszawie.

Było to drugie przyjęcie nowych mundurowych w 2023 roku. Poprzednie odbyło się w marcu i dotyczyło 54 funkcjonariuszy SOK. Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Straży Ochrony Kolei muszą przejść kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. rozmowę kwalifikacyjną, test psychologiczny i komisję lekarską.