Ile w 2022 r. wyniosło wynagrodzenie Członków Zarządu i RN PKP Cargo?

Ile w 2022 r. wyniosło wynagrodzenie Członków Zarządu i RN PKP Cargo?

Kilka dni temu PKP Cargo opublikowało pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Kapitałowej. Z dokumentu dowiedzieliśmy się ile wynosi mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia wszystkich pracowników (z…

27 nowych funkcjonariuszy SOK złożyło ślubowanie

27 nowych funkcjonariuszy SOK złożyło ślubowanie

,Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei…’’ – to początek roty ślubowania, którą wypowiedziało 27 nowo przyjętych strażników SOK. Rotę ślubowania…