Fundacja Grupy PKP i PKP Energetyka przekazały GIS sprzęt komputerowy

Fundacja Grupy PKP i PKP Energetyka przekazały GIS sprzęt komputerowy

Fundacja Grupy PKP wraz z PKP Energetyka przekazały Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu sprzęt komputerowy o łącznej wartości blisko 40 tys. zł. Komputery zostaną wykorzystane przez wojewódzkie stacje sanitarne w Krakowie i Łodzi w realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

 – Bohaterami w walce ze skutkami pandemii są przede wszystkim ludzie – to oni, poprzez wykonywanie swoich obowiązków zawodowych związanych z ochroną zdrowia – zmagają się codziennie w nierównej walce z podstępnym wrogiem. Mamy jednak świadomość, że ich zadania byłyby o wiele trudniejsze w realizacji, gdyby nie odpowiednie wsparcie techniczne. Dlatego też jesteśmy głęboko przekonani, że sprzęt komputerowy, który przekazujemy stacjom sanitarnym dzięki spółce PKP Energetyka, pozwoli na jeszcze sprawniejsze wykonywanie stojących przed nimi wyzwań – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP.

W wyniku darowizny Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie oraz Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi zostały wyposażone łącznie w 75 stanowisk komputerowych.

– Rozbudowa infrastruktury technicznej wspierającej pracę inspekcji sanitarnej to jedno z najpilniejszych zadań w walce z pandemią. Sprzęt przekazany przez Fundację Grupy PKP pomoże w szybszym zbieraniu i analizowaniu danych przez terenowe służby sanitarne, a tym samym w lepszej kontroli zakażeń – mówi Jan Bondar, rzecznik prasowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

– Wiemy z własnego doświadczenia, jak bardzo technologia pomaga w walce z kryzysem. Zwłaszcza w pandemii sprawdza się znana prawda, że nie można sprawnie zarządzić tym, czego nie można zmierzyć. Dlatego tak ważne jest, aby regionalne jednostki sanepidu miały odpowiednie narzędzia. Dzięki temu mogą podejmować lepsze decyzje. To nasz drobny wkład i jednocześnie podziękowanie za ogromny wysiłek wszystkich służb medycznych – powiedziała Beata Górniak, członek zarządu PKP Energetyka.

Dotychczas za pośrednictwem Fundacji Grupy PKP w ramach zwalczania skutków pandemii wywołanej SARS-CoV-2 spółki kolejowe przekazały placówkom medycznym ponad 5 mln złotych, m.in. na zakup sprzętu dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie oraz odczynników i innych środków, żeby uruchomić badania laboratoryjne w kierunku COVID-19 w Narodowym Instytucie Leków.

Oprócz pomocy finansowej dla placówek medycznych Fundacja Grupy PKP prowadzi również działania wspierające. Polegają one m.in. na pomocy osobom przebywającym w kwarantannie domowej, udostępnianiu maseczek pracownikom branży kolejowej oraz zbiórce komputerów, niezbędnych do e-learningu, dla dzieci z rodzin potrzebujących takiego wsparcia. Wspólnie z Caritas Polska i Fundacją Wsparcia Ratownictwa RK oraz Centrum Okopowa Fundacja Grupy PKP przekazała prawie 26 000 litrów wody źródlanej Żywiec Zdrój w ramach akcji #WdzięczniMedykom.