PKP PLK podsumowała inwestycje zrealizowane w 2023 r. w województwie podlaskim

PKP PLK podsumowała inwestycje zrealizowane w 2023 r. w województwie podlaskim

Inwestycje kolejowe ze środków budżetowych i współfinansowanych z funduszy unijnych przyniosły pozytywne zmiany na kolei na terenie województwa podlaskiego. Mieszkańcy i podróżni korzystają z nowych i zmodernizowanych peronów, a skrzyżowania dwupoziomowe zwiększają bezpieczeństwo. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą także regularne prace dla dobrego utrzymania infrastruktury.

Lepsze możliwości codziennych dojazdów i dalszych podróży zapewniają inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w województwie podlaskim. Budowa linii Rail Baltica, prowadzona na odcinku Czyżew – Białystok, przybliża kolej mieszkańcom i jest jednocześnie częścią jednego z najważniejszych międzynarodowych projektów kolejowych realizowanych w Europie. Modernizacje w ramach Programu Przystankowego przyczyniają się natomiast do likwidacji wykluczenia komunikacyjnego w mniejszych miejscowościach.

Wygodniej dzięki Rail Baltica

Mieszkańcy i podróżni korzystają z efektów inwestycji współfinansowanej ze środków unijnych z instrumentu CEF” Łącząc Europę”. Od grudnia 2023 r., dzięki postępowi prac modernizacyjnych między stacjami Łapy i Białystok, pociągi kursują już po dwóch nowych torach na całym podlaskim odcinku trasy Rail Baltica, z wyłączeniem stacji Łapy i Białystok, gdzie prace są kontynuowane. Na 4 stacjach i 12 przystankach podróżni wsiadają do pociągów z nowych, wygodniejszych peronów. W Uhowie nad Narwią sprawny i bezpieczny ruch pociągów zapewniają dwa nowe mosty kolejowe.

Pozytywne zmiany zaszły także w Białymstoku. Od września na stacji do dyspozycji podróżnych oddano częściowo 3 nowe perony, a stylizowana hala chroni przed opadami i zapewnia lepszy komfort podróży. Dyżurni nadzorują ruch pociągów na stacji z nowoczesnej nastawni, wyposażonej w urządzenia komputerowe, co zapewnia większą kontrolę i bezpieczeństwo. Etapami oddawano do użytku perony nowego przystanku Białystok Zielone Wzgórza, który zapewnił dodatkowy dostęp do kolei w mieście.

Prace w stolicy Podlasia będą kontynuowane – do tej pory na stacji Białystok zbudowano ok 35 km nowych torów oraz zabudowano 104 rozjazdy. W roku 2024 planowane jest zakończenie robót przy budowie peronów oraz tunelu pod torami oraz uzyskanie pełnej funkcjonalności stacji. Na ten rok zaplanowano także zakończenie przebudowy stacji Łapy, gdzie powstają nowe perony i trzy przejścia podziemne.

Wiadukty zwiększają bezpieczeństwo

Ważną częścią modernizacji podlaskiego odcinka linii Rail Baltica jest budowa skrzyżowań dwupoziomowych. Na odcinku Czyżew – Białystok zaplanowano budowę 25 bezkolizyjnych skrzyżowań. Kierowcy korzystają już między innymi z otwartych w ostatnim czasie obiektów w Czyżewie, Łapach i Niewodnicy. W budowie pozostaje 16 obiektów, które sukcesywnie będą oddawane do użytku. Na podlaskim odcinku Rail Balitca powstanie też 14 przejść podziemnych. Z bezpiecznych przepraw pod torami korzystają już podróżni na przystanku Białystok Zielone Wzgórza oraz na stacjach w Szepietowie i Czyżewie. Prace trwają w ośmiu lokalizacjach, a w miejscowościach Jabłoń Kościelna, Zdrody Nowe i Trypucie rozpoczną się w tym roku.

Inwestycja prowadzona jest w ramach projektu „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Białystok”. Wartość całej inwestycji to prawie 3,4 mld zł, projekt współfinansowany jest ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę” – (Connecting Europe Facility – CEF). Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl.

Program Przystankowy ułatwia dojazdy

Na terenie województwa podlaskiego w ramach „Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” przewidziano łącznie budowę lub modernizację 15 przystanków. Od 2023 r. na linii Sokółka – Suwałki mieszkańcy wygodniej mogą wyruszyć w podróż w lokalizacjach: Gliniszcze, Sidra, Różanystok, Balinka, Augustów, Augustów Port, Szczepki i Płociczno k. Suwałk. Na tej linii w budowie jest peron w Dąbrowie Białostockiej, a na modernizację peronu na przystanku Kamienna Nowa trwa postepowanie przetargowe.

Zwiększyły się też możliwości podróży na linii Białystok – Czeremcha. Do gotowych peronów w Kleszczelach i Suchowolcach dołączył nowy przystanek Gregorowce Południowe, który przybliżył kolej mieszkańcom. Trwają przetargi na modernizację przystanku Podbiele oraz budowę nowego – Repczyce Zalew, w pobliżu popularnego miejsca wypoczynku nad rzeką Nurzec.

Łączny koszt prac prowadzonych dotychczas w ramach Programu Przystankowego w województwie podlaskim to ponad 21 mln zł.

„Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025” przyczynia się do ograniczenia wykluczenia komunikacyjnego i umożliwi pasażerom dostęp do kolejowej komunikacji wojewódzkiej i międzywojewódzkiej. Na ten cel przeznaczono ponad 1 mld zł. Środki zostaną wykorzystane m.in. na wybudowanie lub zmodernizowanie przystanków kolejowych. W Programie uwzględniono 314 lokalizacji w całej Polsce. Na liście podstawowej jest 207 lokalizacji, a na liście rezerwowej 107.

Poza inwestycjami PLK S.A. na bieżąco prowadzą działania dla utrzymania bezpieczeństwa i odpowiedniego stanu linii kolejowych. Dzięki temu możliwe są sprawne przejazdy pociągów pasażerskich i towarowych. W ramach tzw. prac utrzymaniowych w roku 2023 na terenie województwa wykonano między innymi naprawy i regulację prawie 100 km torów i 62 rozjazdów. Wykorzystano 7,7 tys. podkładów i 40 tys. ton tłucznia. Bezpieczeństwo na skrzyżowaniach torów z drogami zapewniły naprawy jezdni na 18 przejazdach kolejowo-drogowych. Dla wygody podróżnych na peronach regularnie prowadzone są naprawy i wymiany elementów wyposażenia oraz oznakowania.

W ostatnim czasie podpisano umowę z wykonawcą prac w Hajnówce. Na stacji kolejowej powstanie nowy peron oraz zainstalowane zostaną dodatkowe urządzenia sterowania ruchem, zwiększające przepustowość stacji. Lepsze możliwości podróży zyskają mieszkańcy korzystający z połączeń dalekobieżnych.