12 grudnia 2021 r. Dolnośląskie Koleje Aglomeracyjne wyjadą na tory

12 grudnia 2021 r. Dolnośląskie Koleje Aglomeracyjne wyjadą na tory

Prace nad uruchomieniem kolei aglomeracyjnej idą w ekspresowym tempie. Miesiąc po podjęciu przez sejmik uchwały w tej sprawie rusza pierwsze połączenie między Wrocławiem i Jelczem Laskowice. Dzięki porozumieniu podpisanemu dzisiaj przez zarząd województwa oraz przedstawicieli gmin Wrocław, Czernica i Jelcz-Laskowice od 12 grudnia Dolnośląskie Koleje Aglomeracyjne uruchomią na tej linii 7 par pociągów.

– Kolej Aglomeracyjną tworzymy dla Dolnoślązaków, aby ułatwić im poruszanie się w obrębie największego miasta i jednocześnie stolicy regionu. Bardzo ważny jest dla nas głos środowisk obywatelskich. Dlatego tym samym rozpoczynamy realizację uchwały sejmikowej o kolejach aglomeracyjnych, którą przygotowaliśmy wspólnie z Akcją Miasto – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Transport kolejowy jest ważnym elementem w układach komunikacyjnych dużych miast, a potrzebę utworzenia kolei aglomeracyjnych, oprócz samorządów, zauważa w ostatnim czasie wiele środowisk obywatelskich. Dzisiejsze porozumienie jest efektem licznych konsultacji prowadzonych przez marszałka Cezarego Przybylskiego zarówno z samorządowcami, ale także przedstawicielami ruchów miejskich m.in. Akcji Miasto i Bezpartyjny Wrocław.

– Od wielu lat trwa dyskusja na temat powstania wrocławskiej Kolei Aglomeracyjnej. Wspólnie z dolnośląskimi gminami dążymy do tego, aby ten plan zrealizować. Często kursujące pociągi kolei aglomeracyjnej będą ważnym uzupełnieniem połączeń regionalnych – mówi Tymoteusz Myrda, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Ostatecznie samorządy lokalne przystały na propozycję Zarządu Województwa Dolnośląskiego co do zasad funkcjonowania i finansowania połączeń pasażerskich na linii kolejowej Jelcz-Laskowice przez Czernicę do Wrocławia. Pasażerowie pojadą na tej trasie nowym pociągiem hybrydowym Kolei Dolnośląskich, na co wyraziło zgodę Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

– Porozumienie, które dzisiaj podpisaliśmy to ważny krok w kierunku tworzenia spójnego systemu połączeń kolejowych w aglomeracji wrocławskiej. Rozwój kolei jest ważnym elementem zintegrowanego systemu komunikacji publicznej, który możemy osiągnąć dzięki współpracy z samorządami lokalnymi. Połączenia kolejowe łączące mniejsze miejscowości ze stolicą województwa będą dla mieszkańców dużym ułatwieniem w codziennej komunikacji. Dolnoślązacy potrzebują takich rozwiązań. Dowodem na to jest podpisanie projektu uchwały przygotowanej przez stowarzyszenie Akcja Miasto przez ponad 1200 osób. Projekt ten poparliśmy również jako Radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – mówi wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.

Według przyjętych zasad, połączenie do końca roku będzie finansowane przez samorząd województwa. Natomiast od stycznia roku 2022 połowę kosztów pokryje województwo, a druga połowa zostanie podzielona pomiędzy samorządy, przez które przechodzi trasa – proporcjonalnie do długości linii w poszczególnych gminach. Zgodnie z umową, we wrześniu przyszłego roku liczba kursów zostanie podwojona do 15 par każdego dnia, co w efekcie umożliwi stworzenie gęstszej siatki połączeń, zwłaszcza  w godzinach szczytu.

– Bardzo się cieszę, że budujemy kolej aglomeracyjną na Dolnym Śląsku. Mam wielką nadzieję, że już po uruchomieniu linii kolejowej do Świdnicy przez Sobótkę oraz po uruchomieniu linii do Piławy Górnej przez Niemczę i Łagiewniki, również na tych trasach mieszkańcy będą mieli możliwość regularnego, częstego dojeżdżania do Wrocławia, a kolej aglomeracyjna będzie się rozwijała w kierunku południowym – w kierunku Sudetów  – podsumowuje Grzegorz Macko.

Dolnośląski samorząd od wielu lat konsekwentnie inwestuje w rozwój kolei regionalnych, który jest bezpośrednio związany z poprawą bezpieczeństwa przemieszczania się oraz troską o stan środowiska naturalnego. Stawiamy na kolej, z sukcesami realizujemy ambitny i niepowtarzalny w skali kraju projekt rewitalizacji linii kolejowych w całym regionie. Robimy to z myślą o Dolnoślązakach. Kupujemy nowoczesne pociągi, a samorządowy przewoźnik – Koleje Dolnośląskie – z roku na rok bije rekordy przewożonych pasażerów i znakomicie się rozwija. Istniejąca infrastruktura, potrzeby komunikacyjne mieszkańców oraz rosnący problem zanieczyszczenia powietrza i smogu powodują, że potencjał do dalszego rozwoju kolei jest bardzo duży.

– Dziękuję wszystkim którzy stoją za tym samorządowym sukcesem. To jest nasz wspólny sukces, do którego doprowadziło nas wiele rozmów i wiele lat różnych inwestycji. Rozszerzamy nasza umiejętność tworzenia tego bardzo skomplikowanego mechanizmu jakim jest rozwijanie sieci połączeń na poziomie metropolii wrocławskiej – mówił Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

– To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców Jelcza Laskowic. Uruchomienie tego połączenia znacząco poprawi komunikację z Wrocławiem. Dziękuję zaangażowanym samorządom, bo to porozumienie przyczyni się to do poprawy jakości naszego codziennego życia, a dodatkowo da  impuls do naszego dalszego rozwoju gospodarczego – zaznacza Marek Szponar, wiceburmistrz Jelcza Laskowic.

– W imieniu mieszkańców dziękuję marszałkowi i zarządowi województwa. Jesteśmy pierwszą gminą w Polsce pod względem wysokości współczynnika migracji i wiele osób mieszkających w naszej gminie dojeżdża codziennie do Wrocławia. To połączenie aglomeracyjne z pewnością to ułatwi. Życzymy kolejnych takich otwieranych linii – mówi Włodzimierz Chlebosz, wójt gminy Czernica