Trakcja rozpoczęła prace w ramach modernizacji odcinka Warszawa Wsch. – Warszawa Wawer

Trakcja rozpoczęła prace w ramach modernizacji odcinka Warszawa Wsch. – Warszawa Wawer

Trakcja otrzymała pozwolenie od PKP Polskie Linie Kolejowe na modernizację linii nr 506. Prace wykonywane są w ramach przebudowy odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Wawer.

Trakcja rozpoczęła prace od demontażu sieci trakcyjnej oraz nawierzchni torowej. Jak poinformował Maciej Grajewski z Trakcji, Maciej Grajewski prace ruszyły na linii nr 506 od km 0,700 do km 2,400 (od strony podg. Warszawa Antoninów). Na czas prac linia została zamknięta dwutorowo, co oznacza, że ruch kolejowy został całkowicie wstrzymany.

Przedstawiciel Trakcji dodał, że rozpoczęcie robót na linii nr 7 nastąpi niezwłocznie po przekazaniu przez PKP PLK S.A. pozwolenia na budowę.

– Deklarowany termin to I kwartał 2022r. – zaznacza Grajewski.

Przypomnijmy, że umowa na modernizację linii Warszawa Wsch. – Warszawa Wawer, w ramach której zmodernizowane zostaną także tory na linii Warszawa Antoninów – Warszawa Gocławek (nr 506), została podpisana na początku sierpnia 2021 r.

Na modernizowanym odcinku powstanie nowy przystanek Warszawa Grochów w pobliżu szpitala na ul. Szaserów.  Przystanek Warszawa Olszynka Grochowska zostanie zmodernizowany, a kładka na torami będzie wyposażona w windy. Przystanek Warszawa Gocławek zlokalizowany będzie bliżej wiaduktu drogowego na ulicy Marsa. Na stacji Warszawa Wawer peron zostanie przebudowany, a przejście podziemne będzie wyposażone w windy. Wiata peronowa zostanie odrestaurowana.

Na wszystkich przystankach będzie zamontowany system dynamicznej informacji pasażerskiej.

Modernizacja odcinka linii kolejowej nr 7 z Warszawy Wschodniej Osobowej do stacji Warszawa Wawer to pierwszy etap prac między Warszawą a Otwockiem.  Inwestycja PKP PLK za 422 mln zł jest realizowana z wykorzystaniem środków unijnych z POIiŚ. Zakończenie prac jest planowane do końca 2023 roku.