Jaki będzie całkowity koszt przebudowy warszawskiej linii średnicowej?

Jaki będzie całkowity koszt przebudowy warszawskiej linii średnicowej?

Posłowie Magdalena Biejat oraz Adrian Zandberg w interpelacji do ministra zapytali jaki będzie całkowity koszt przebudowy linii średnicowej w Warszawie. Z odpowiedzi Ministerstwa wynika, że szacunkową wartość robót na stacji Warszawa Wschodnia oraz na szlaku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia można określić na około 5,8 mld zł.

– Na najbliższe lata planowany jest remont warszawskiej linii średnicowej. Jest to ogromna inwestycja, która stanowi wielką szansę na poprawę zagospodarowania przestrzennego i transportu w Warszawie. Przebudowa linii podzielona została na etapy, pierwszy z nich dotyczy Dworca Zachodniego, a jego koszt ma wynieść 2,4 mld zł – napisali w interpelacji Posłowie Magdalena Biejat oraz Adrian Zandberg

Jak wskazują posłowie, nie został jednak przedstawiony całkowity koszt remontu linii oraz pozostałych jego etapów. Parlamentarzyści zapytali więc o całkowity koszt przebudowy linii oraz czy szybkość wykonania prac będzie kryterium przy wyborze wykonawcy.

Andrzej Bittel wiceminister infrastruktury poinformował, że projekt pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” obejmuje swoim zakresem m.in. modernizację odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia, a także przebudowę stacji Warszawa Zachodnia oraz Warszawa Wschodnia.

– Obecnie trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej dla przebudowy linii średnicowej na ww. odcinku. Celem tych prac jest doprecyzowanie zakresów robót niezbędnych do wykonania podczas przebudowy linii średnicowej. Zakres robót budowlanych, technologia realizacji robót oraz ich fazowanie (np. w zakresie obiektów inżynierskich, takich jak tunel kolejowy) w aspekcie sposobu prowadzonego ruchu kolejowego, drogowego i tramwajowego będą miały wpływ na wysokość kosztów przebudowy linii średnicowej. Realizowana jest również przebudowa stacji Warszawa Zachodnia, której zakończenie planowane jest w 2023 roku. – zaznaczył Bittel

Przedstawicie resortu dodał, że aktualnie nie są znane szczegółowe całkowite koszty przebudowy stacji Warszawa Wschodnia oraz odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia.

– Niemniej szacunkowy koszt robót na stacji Warszawa Wschodnia oraz na szlaku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia można określić na około 5,8 mld zł. Uwzględniając realizowaną obecnie przebudowę stacji Warszawa Zachodnia, całkowity koszt przebudowy warszawskiej linii średnicowej to około 8 mld zł – wskazuje przedstawiciel Ministerstwo Infrastruktury

Bittel poinformował jednocześnie, że dotychczas nie zostały określone pozacenowe kryteria wyboru wykonawcy robót budowlanych na stacji Warszawa Wschodnia oraz na szlaku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia. Zaznaczył, że PKP Polskie Linie Kolejowe jako podmiot odpowiedzialny za realizację omawianego projektu, rozważa uwzględnienie przy wyborze najkorzystniejszej oferty kryterium terminu wykonania robót.

– Wskazane kryterium mogłoby ewentualnie dotyczyć terminów wykonania robót w poszczególnych fazach realizacji inwestycji, które powiązane będą z zamknięciami ruchu kolejowego, drogowego i tramwajowego – zapowiada sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.