Związkowcy zapowiadają pikietę przez siedzibą PKP Cargo

Związkowcy zapowiadają pikietę przez siedzibą PKP Cargo

Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce poinformował, że w środę, 8 listopada o godz. 11.00 odbędzie się pikieta protestacyjna przed siedzibą PKP Cargo w Warszawie przy ulicy Grójeckiej 17.

Pracownicy będą protestowali w sprawie braku wzrostu wynagrodzeń i zerwaniu negocjacji w tej sprawie przez zarząd spółki.

Protestujący wyrażą również votum nieufności wobec przedstawiciela załogi w Zarządzie Spółki, którego działania są nakierowane na polaryzację związków zawodowych i blokowanie możliwości wprowadzenia systemowych podwyżek wynagrodzeń – czytamy w komunikacie ZZMK w Polsce.

Związkowcy dodają, że pikieta dotyczy również wyrażenia sprzeciwu wobec postępującej degradacji Spółki, utracie jej pozycji rynkowej i upolitycznieniu działań Zarządu.

Przypomnijmy, że na początku października zarząd PKP Cargo podpisał z przedstawicielami trzech organizacji związkowych porozumienie dotyczące wypłaty dodatkowych nagród.Każdy pracownik przewoźnika, którzy w dniu 1 listopada 2023 r. posiada minimum roczny staż pracy na kolei, otrzyma nagrodę w wysokości 800 zł.

Strony ustaliły, że z okazji Święta Kolejarza w 2023 roku każdemu pracownikowi PKP Cargo uprawnionemu zgodnie z Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy zostanie dokonana wypłata w wysokości 200 zł określonej w ZUZP.

Dodajmy, że 13 października doszło do kolejnego spotkania, podczas którego zarząd PKP Cargo zaproponował wdrożenie z dniem 1 stycznia podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym w wysokości nie mniejszej niż 200 zł dla pracowników wynagradzanych według ZUZP i odpowiednio z przeliczenia dla pozostałych pracowników wynagradzanych wg tzw. wskaźnika.

Podwyżka ta stanowiłaby pierwszy etap wzrostu wynagrodzeń w 2024 roku, a jej ostateczna kwota zostałaby wspólnie ustalona po publikacji wyników PKP Cargo za trzeci kwartał 2023 roku. Druga transza podwyżki nastąpiłaby nie później niż od 1 lipca 2024 roku.

Na propozycję zareagowała strona związkowa, która domaga się wdrożenia od 1 stycznia 2024 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP Cargo w kwocie nie mniejszej niż 500 złotych w wynagrodzeniu zasadniczym.

Związkowcy oczekują podpisania porozumienia wdrażającego podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników spółki od 1 stycznia 2024 roku, nie później niż do 15 grudnia 2023 roku.