Związkowcy wnioskują o 800 zł podwyżki dla pracowników PKP PLK

Związkowcy wnioskują o 800 zł podwyżki dla pracowników PKP PLK

Związek zawodowy NSZZ „Solidarność” skierował do zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe wniosek dotyczący wzrostu wynagrodzeń. Chodzi o podwyżkę w wysokości 800 zł średnio na pracownika.

Związek argumentuje konieczność wzrostu wynagrodzeń ze względu na wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, wzrost płacy minimalnej, prognozowaną inflację na 2024 r. a co za tym idzie wzrost kosztów utrzymania gospodarstw domowych spowodowany uwolnieniem cen energii i gazu.

Przypomnijmy, że w 2023 r. w wyniku prowadzonych negocjacji podwyżki wynagrodzeń dla pracowników spółki zostały wdrożone od czerwca 2023 roku w wysokości 640 zł średnio na jednego zatrudnionego.

Na początku września informowaliśmy, że decyzją ówczesnego zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe podjęto decyzję o przyznaniu dodatkowej nagrody. Pracownicy spółki otrzymali 800 zł brutto. Z kolei w listopadzie, z okazji Święta Kolejarza pracownicy spółki otrzymali kolejne 1300 zł brutto. Oznacza to, że po zsumowaniu pracownicy zarządcy infrastruktury otrzymali w 2023 r. gratyfikację w wysokości 2100 zł brutto.

Dodajmy, że chęć rozpoczęcia rozmów o podwyżkach w połowie grudnia 2023 r. zasygnalizował Zarząd Sektora Infrastruktury Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.