UTK podsumował wakacje 2023 r. na kolei

UTK podsumował wakacje 2023 r. na kolei

Wakacje na kolei były w tym roku rekordowe pod wieloma względami. Więcej pasażerów, więcej pociągów na torach, lepsza punktualność – wzrosty odnotowaliśmy nie tylko w porównaniu z poprzednim rokiem. Analiza danych zbieranych przez Urząd Transportu Kolejowego wskazuje na to, że tegoroczne wakacje przyniosły rekordowe wartości, gdy popatrzymy na statystyki z ostatnich 10 lat.

Lipiec i sierpień to co roku najintensywniejszy czas dla kolei. Wakacyjne podróże pociągiem stają się z każdym rokiem popularniejsze. Na tory w te wakacje (lipiec – sierpień) wyjechało ponad 316,7 tys. pociągów, tj. 16,6 tys. więcej niż przed rokiem. Koleją wakacyjnie podróżowało ponad 62,3 mln osób. To oznacza, że ten środek transportu wybrało niemal 1,1 mln osób więcej niż w 2022 r. Co ciekawe, rekord przewozowy został pobity w lipcu. Dotychczas chętniej podróżowaliśmy w sierpniu. Tym razem lipiec na kolei zamknął się liczbą prawie 31,3 mln pasażerów. Miesiąc później było to 31,1 mln osób. Na przestrzeni ostatnich 10 lat łączna liczba wakacyjnych pasażerów przekroczyła 60 mln jedynie w zeszłym roku, kiedy było ich 61,29 mln.

Liczba pasażerów

Liderem wakacyjnych przewozów było w tym roku Polregio. Z usług tego przewoźnika skorzystało 15,7 mln osób. To wzrost o ponad 0,3 mln w porównaniu z wynikiem osiągniętym rok wcześniej. Spółka obsłużyła 25,2% liczby pasażerów podróżujących w wakacje (wzrost o 0,1 punktu procentowego w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r.). Nieznacznie mniejszy udział (22,6%) w rynku przewozów wakacyjnych należy do przewoźnika dalekobieżnego PKP Intercity. Pociągami tej spółki w okresie wakacji podróżowało 14,1 mln osób – o ponad 1 mln więcej niż rok wcześniej.

Pociągami Kolei Mazowieckich podróżowało w wakacje 9,4 mln osób – o prawie 0,4 mln osób mniej w zestawieniu rok do roku. Przewoźnik ten był trzeci pod względem udziału w rynku – na poziomie 15,1% (16% w 2022 r.). Ponad 7,8 mln pasażerów obsłużyła PKP SKM w Trójmieście. Był to wynik nieznacznie niższy – o niemal 0,1 mln pasażerów – niż rok wcześniej.

Praca przewozowa

Większość przewozów dalekobieżnych w wakacje zrealizowana została przez PKP Intercity. W lipcu i sierpniu tego roku ponad 65,7% pracy przewozowej (3,5 mld pasażerokilometrów) przypadało na tę spółkę. To 0,4 punktu procentowego więcej niż przed rokiem.

Przewoźnik Polregio, z pracą przewozową w wysokości prawie 0,8 mld pasażerokilometrów, osiągnął udział na poziomie 14,4%. W porównaniu z miesiącami lipiec–sierpień 2022 r. był to spadek o 0,7 punktu procentowego.
O znacznym wzroście zrealizowanej pracy przewozowej rok do roku można mówić w przypadku Kolei Śląskich. Tegoroczny wynik w wysokości prawie 0,2 mld pasażerokilometrów oznacza, że wielkość pracy przewozowej wzrosła o 50,4% rok do roku.

Średnia odległość

W okresie wakacji najdłuższą średnią odległość przejazdu pokonał pasażer Regiojet (388 km). Dla pasażera PKP Intercity to 250 km, pasażera Kolei Dolnośląskich – 55 km, a Polregio – 49 km. W zestawieniu rok do roku znacznie zwiększyła się – o 12 km – średnia odległość pokonywana pociągami Kolei Śląskich – z 36 km w 2022 r. do 48 km w 2023 r.

Punktualność pociągów w lipcu i sierpniu 2023 r.

Punktualność pociągów pasażerskich to jeden z kluczowych elementów, które decydują o pozytywnej ocenie jakości usług. W czasie wakacji jest to szczególnie ważne wyzwanie – zarówno dla przewoźników kolejowych, jak i zarządców infrastruktury.

Więcej pociągów kursujących w wakacje to dodatkowe obciążenie dla przepustowości sieci. Z danych PKP PLK wynika, że w lipcu i sierpniu tego roku na tory wyjechało ponad 316,7 tys. pociągów pasażerskich (158,2 tys. w lipcu i 158,5 tys. w sierpniu). To więcej o ponad 16,6 tys. w porównaniu z analogicznym okresem w 2022 r.

Ze wszystkich pociągów, które wyjechały na tory w lipcu i sierpniu 2023 r., prawie 281 tys. dojechało do stacji docelowej punktualnie (zgodnie z przyjętą metodą pociągi opóźnione do 5 min 59 s uznawane są za punktualne). To 88,7% pociągów. Wynik jest lepszy niż rok wcześniej, kiedy ta wartość wyniosła 85,3%.

Co było najczęstszym powodem wakacyjnych opóźnień w tym roku?

Z danych zarządcy infrastruktury wynika, że aż 12,5% pociągów spóźniło się właśnie z powodu lokowania podróżnych (kod: 50-4 Lokowanie podróżnych (duża liczba pasażerów)). Było to ponad 15 tys. zdefiniowanych przyczyn. Kolejne niemal 13,2 tys. przypadków (11%) to wydłużony czas przejazdu (kod: 64-1 WCJ – wydłużony czas przejazdu). Następne miejsce zajmuje kod 64-2 Naprawa lub wymiana na skutek awarii (poza tym korzystanie z pomocy innych lokomotyw) – było to 9,5 tys. zdarzeń (7,9%). Winę za te opóźnienia przypisuje się przewoźnikowi.

Dane za lipiec i sierpień 2023 r. wskazują na nieustająco rosnącą popularność kolei jako środka transportu. Staje się ona często pierwszym wyborem w przypadku letnich wyjazdów . Aktualnie trwa rozbudowa parku taborowego.  Jest on też coraz bardziej nowoczesny. Podróżni mają dostęp do coraz szerszej oferty u poszczególnych przewoźników. To wszystko będzie determinowało dalszy wzrost zainteresowania usługami kolei jako wakacyjnego środka transportu.