Związkowcy chcą podwyżek dla pracowników Polregio

Związkowcy chcą podwyżek dla pracowników Polregio

Przedstawiciele związków zawodowych działających w Polregio skierowali do Artura Martyniuka, prezesa przewoźnika pismo w sprawie wdrożenia podwyżek dla pracowników spółki.

Jak czytamy w piśmie, w związku z zakończeniem w dniu 30 listopada 2021 r. dialogu społecznego rozpoczętego w połowy października bez osiągnięcia porozumienia, związki zawodowe działające w Polregio oczekują wdrożenia podwyżki wynagrodzenia w uposażeniu zasadniczym w  wysokości 700 zł od 1 grudnia 2021 roku dla pracowników wynagradzanych zgodnie ZUZP.

– Podwyżki wynagrodzenia powinny objąć wszystkich pracowników spółki według stanu zatrudnienia na dzień 1 grudnia 2021 r. – czytamy w piśmie.

Jak zaznaczają przedstawiciele związków zawodowych zgodnie z ustawą o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, nieuwzględnienie żądań skutkować wreszcie będzie sporu zbiorowego.

– W przypadku zaistnienia sporu zbiorowego zgodnie z ustawą, pracodawca ma obowiązek o tym fakcie powiadomić właściwego inspektora pracy, a także niezwłocznie podjąć rokowania w celu rozwiązania sporu – napisali.

Związki zawodowe uprzedziły, że w razie nieuwzględnienia wysuniętych żądań zostaną podjęte wszelkie działania przewidziane ustawą do strajku wyłącznie.

Przypomnijmy, że w piśmie do prezesa Polregio związki zawodowe uzasadniły wszczęcie dialogu społecznego oczekiwaniami pracowników.

– Postulowana podwyżka uzasadniona jest spadkiem siły nabywczej pieniądza, wzrostem wynagrodzeń w innych dziedzinach gospodarki oraz w konkurencyjnych firmach kolejowych – argumentowali związki zawodowe.

Z danych finansowych za 2020 r. wynika, że spółka uzyskała zysk netto w wysokości 22,875 mln zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w 2020 r. wyniosło 5512,37 zł