ZUE zaciągnęło pożyczkę w ARP

ZUE zaciągnęło pożyczkę w ARP

Zarząd ZUE poinformował o podpisaniu z Agencją Rozwoju Przemysłu z siedzibą w Warszawie umowy pożyczki do maksymalnej wysokości 30 mln zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności.

Wypłata pożyczki nastąpi w transzach wypłacanych do 30 kwietnia 2023 roku. Spłata pożyczki rozpocznie się po upływie karencji trwającej do 30 kwietnia 2023 roku i będzie spłacana w ratach zgodnie z ustalonym harmonogramem do 31 sierpnia 2025 r.

Spółka ZUE to jeden z czołowych podmiotów budownictwa branży kolejowej i miejskiej infrastruktury szynowej i energetycznej, skupiający w swych ramach spółki o potencjale projektowym, handlowo-produkcyjnym i wykonawczym.

Według wstępnych wyników finansowych za III kwartały 2022 r. przychody spółki ze sprzedaży wyniosły 570,3 mln zł a zysk netto osiągnął 8,9 mln zł. Na koniec III kwartału 2022 roku poziom środków pieniężnych ZUE w kasie wyniósł 14,3 mln zł.