ZUE z umowami na modernizacje linii kolejowych w Rumunii

ZUE z umowami na modernizacje linii kolejowych w Rumunii

Polsko-rumuńskie konsorcjum w skład którego wchodzą ZUE S.A. z siedzibą w Krakowie i rumuńska spółka Drum Asfalt S.R.L  zawarło z CFR – państwową spółką kolejową w Rumunii pakiet umów, które dotyczą realizacji projektów typu „Quick Wins”.

W trosce o odpowiednie zdywersyfikowanie naszej działalności, od dłuższego czasu aktywnie przygotowywaliśmy się do stworzenia możliwości realizacji inwestycji przez naszą firmę również poza granicami Polski. Analizowaliśmy i analizujemy kilka interesujących nas rynków europejskich, w których widzimy spory potencjał. Jednym z nich jest Rumunia, gdzie w 2022 roku złożyliśmy najkorzystniejsze oferty przetargowe. Teraz ogłaszamy podpisanie pierwszych – powiedział Wiesław Nowak, prezes zarządu ZUE S.A.

Jak tłumaczy, umowy dotyczą projektów typu „Quick Wins”, które są pracami modernizacyjnymi linii kolejowych i mają na celu przywrócenie parametrów linii i wyeliminowanie ograniczeń prędkości.

We wtorek, 6 grudnia 2022 r. konsorcjom podpisało umowy,  które dotyczą realizacji prace związane z usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej linia nr 300.  Łączna wartość netto podpisanych umów wynosi 288 mln zł, z czego ok. 50% przypada na ZUE.  Termin realizacji ustalono na 18 miesięcy. Okres gwarancji jakościowej udzielonej przez Konsorcjum wynosi 5 lat

W bieżącym roku przeprowadziliśmy proces dopuszczenia naszej firmy do wykonywania prac na rynku kolejowym w Rumunii, otworzyliśmy oddział firmy w Rumunii, w którym zatrudniamy pracowników polskich i rumuńskich, stąd jesteśmy przygotowani do rozpoczęcia prac w przyszłym roku zgodnie z podpisywanymi umowami – dodaje Nowak.

W środę, 7 grudnia konsorcjum podpisało kolejny pakiet umów, które dotyczą realizacji poszczególnych etapów inwestycji kolejowych, na które składają się:

  • Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 300 – 6 Lot (24,3 km).
  • Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 412 – 5 Lot (19,408 km).
  • Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 412 – 4 Lot (13,963 km).
  • Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 300 – 4 Lot (17,2 km).
  • Prace związane z usunięciem ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych nawierzchni torowej SRCF Cluj, linia nr 300 – 14 Lot (37,722 km).
  • Prace nad likwidacją ograniczeń prędkości w celu przywrócenia parametrów technicznych drogi kolejowej nr 412 – 9 Lot (18,84 km)”

Łączna wartość netto podpisanych umów wynosi 597,4 mln zł, z czego ok. połowa przypada polskiej spółce.

Termin realizacji zadań wynikających z podpisanych umów ustalono na 24 miesiące od rozpoczęcia prac. Także w przypadku tych zadań, okres gwarancji jakościowej udzielonej przez konsorcjum na prace wykonane wynosi 5 lat.

Nasze plany geograficznej dywersyfikacji działalności mają długofalowy charakter, stąd w kolejnych latach zamierzamy kontynuować ofertowanie na rynkach zagranicznych. Rumunię postrzegamy jako rynek perspektywiczny z punkt widzenia oferowanych przez ZUE S.A. usług.  To jedna z czołowych pod względem wielkości europejska sieć kolejowa, na modernizację której przeznaczono znaczne środki unijne. Ministerstwo Transportu i Infrastruktury w Rumunii wspólnie z CFR (odpowiednik PKP PLK) przyjęło strategię na lata 2021-2025, w której m.in. zamierzają zwiększyć udział kolejowego ruchu towarowego o co najmniej 25% do 2026 r. w porównaniu do 2020 r., zwiększyć wzrost ilości pasażerów o 25%, a także przenieść komunikację z transportu podmiejskiego autobusowego na kolejowy – podkreślił prezes ZUE S.A.

W związku z zawarciem umów, spółki z Grupy Kapitałowej ZUE posiadają portfel zamówień o łącznej wartości ok. 1,921 mld zł.