ZNTK Mińsk Maz. wykona naprawy P4 Impulsów Kolei Mazowieckich

ZNTK Mińsk Maz. wykona naprawy P4 Impulsów Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie wybrały ofertę ZNTK Mińsk Mazowiecki jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonanie napraw P4 12 Impulsów. Jest to pierwszy przypadek kiedy, to firma związana z bydgoską Pesą wykona prace przy składach Newagu.

W postępowaniu brały udział dwie firmy. Jedną z ofert złożył producent składów nowosądecki Newag. Oferta opiewa na kwotę 42,9 mln zł netto. Drugą ofertę złożyły Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki”, które za wykonane pracę chciały 36,34 mln zł netto.

Oferta firmy z Mińska Maz. otrzymała łącznie 100 pkt w wyniku oceny ofert, Newag otrzymał zaledwie 59,29 pkt.

Na pocieszenie, Koleje Mazowieckie udzieliły Newagowi inne zamówienie. Producent otrzymał kontrakt na serwis utrzymaniowy 12 elektrycznych zespołów trakcyjnych serii 45WE.