ZNTK Mińsk Maz. blisko kontraktu na naprawy P4 33 EN57AKM

ZNTK Mińsk Maz. blisko kontraktu na naprawy P4 33 EN57AKM

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w przetargu na naprawy w poziomie utrzymania P4 33 ezt serii EN57 zmodernizowanych według dokumentacji serii EN57AKM.

Mazowiecki przewoźnik na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 61 193 484,00 zł brutto. Podobnie jak podczas pierwszego postępowania, wpłynęły dwie oferty.

Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” złożyły ofertę w wysokości 49 954 113,00 zł brutto. Dla porównania, oferta w pierwszym postępowaniu opiewała na kwotę 68 166 846 zł brutto. Firma z Mińsk Maz. zobowiązała się także wykonać naprawę P4 wraz z modyfikacją każdego ezt, w terminie nie dłuższym niż 35 dni kalendarzowych, licząc od dnia przekazania pojazdu do naprawy.

Drugą ofertę złożyło konsorcjum Serwis Pojazdów Szynowych oraz Public Transport Service z ofertą w wysokości 58 855 500 zł brutto. W pierwszym przetargu konsorcjum złożyło ofertę 55 527 120 zł brutto. Konsorcjum zadeklarowało również, że naprawę w poziomie utrzymania P4 wraz z modyfikacją każdego ezt, wykona w terminie nie dłuższym niż 49 dni kalendarzowych.

O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: termin wykonania naprawy P4 każdego elektrycznego zespołu trakcyjnego – waga 10 pkt oraz cenę – waga 90 pkt.

Koleje Mazowieckie w ramach zamówienia przewidują wykonanie prac wykraczających poza stały zakres naprawy w poziomie utrzymania P4 oraz uzupełnienie braków. Zamawiający wymaga na każdy cały EZT po naprawie w poziomie utrzymania P4 udzielenia gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, licząc od dnia podpisania protokołu komisyjnego odbioru danego elektrycznego zespołu trakcyjnego.

Przewoźnik chcą aby składy EN57AKM po wykonanej naprawie były kompatybilne między sobą oraz ze składami EN57AL.

Prace mają zostać wykonane do 31 grudnia 2023 r.