ZNPK: potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu punktów przeładunkowych na sieci PKP PLK

ZNPK: potrzebne są zmiany w funkcjonowaniu punktów przeładunkowych na sieci PKP PLK

ZNPK apeluje o powołanie grupy roboczej w sprawie rozwoju sieci ogólnodostępnych kolejowych punktów przeładunkowych na infrastrukturze PKP PLK. Celem powstałej grupy roboczej byłoby zweryfikowanie faktycznego stanu OIU, stworzenie docelowego układu i standardu sieci oraz zaproponowanie wymaganych zmian legislacyjnych.  

W skierowanym do Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury liście czytamy, że Związek Niezależnych Przewoźników Kolejowych — jako organizacja zrzeszająca przewoźników towarowych — w pełni popiera apel organizacji zrzeszających wykonawców, dostawców surowców oraz producentów betonu (OIGD, PZPK, SPBT, SPC) z 9 maja 2023 w sprawie powołania grupy roboczej do stworzenia planu funkcjonowania publicznych punktów ładunkowych na sieci PKP PLK.

ZNPK wielokrotnie w przeszłości apelował o podjęcie tematu inwestycji nie tylko w infrastrukturę liniową, ale również punktową – czytamy w liście do ministra Adamczyk.

W opinii ZNPK zdecydowanie za rzadko w ramach dużych inwestycji infrastrukturalnych planuje się ogólnodostępne punkty ładunkowe — pomimo, iż koszt budowy takiej infrastruktury w skali całego projektu liniowego jest znikomy.

Zwracamy uwagę, iż trudno z góry przesądzić, w których lokalizacjach zaistnieje popyt na usługi przewozowe, gdyż nie da się z wyprzedzeniem przewidzieć w których konkretnie lokalizacjach zainicjowane zostaną w przyszłości projekty budowlane wymagające dowozu np. kruszyw czy betonu. Z tego względu niezbędnym wydaje się stworzenie relatywnie gęstej sieci punktów tak, aby w razie zaistnienia potrzeb przewozowych możliwe było obsłużenie tego popytu przez transport kolejowy – dodaje Związek.

Organizacja uważa też, że w dyskusji powinna wziąć udział spółka PKP S.A., która jest dysponentem wielu elementów infrastruktury punktowej oraz gruntów na terenach kolejowych i około-kolejowych, które mogą być przeznaczone na budowę sieci ogólnodostępnych punktów ładunkowych.

Alternatywą wobec braku istotnych działań w tym zakresie będzie dalsze zwiększanie udziału transportu drogowego w transporcie materiałów budowlanych – podkreśla ZNPK

Inicjatorami apelu o utworzenie grupy roboczej i masterplanu były: Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa (OIGD), Polski Związek Producentów Kruszyw (PZPK), Stowarzyszenie Producentów Betonu Towarowego w Polsce (SPBT) oraz Stowarzyszenie Producentów Cementu (SPC).