Zmiany w Radzie Nadzorczej PKP S.A.

Zmiany w Radzie Nadzorczej PKP S.A.

Ministerstwo Infrastruktury, które ponownie sprawuje nadzór nad PKP S.A. zmieniło skład Rady Nadzorczej spółki.

Nowy skąd Rady Nadzorczej PKP S.A.

  • Jarosław Bełdowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
  • Tomasz Warsza – Członek Rady Nadzorczej
  • Andrzej Massel – Członek Rady Nadzorczej
  • Arkadiusz Ignasiak – Członek Rady Nadzorczej
  • Łukasz Szarawara – Członek Rady Nadzorczej
  • Barbara Miszczuk – Członek Rady Nadzorczej
  • Jan Przywoźny – Członek Rady Nadzorczej
  • Leszek Miętek – Członek Rady Nadzorczej

Przypomnijmy, że pod koniec marca nowym prezesem PKP S.A. został Alan Beroud. Do zarządu powołani zostali także Andrzej Bułczyński, Paweł Lisiewicz oraz Dariusz Grajda
 
,