Zielone światło dla budowy tunelu pod linią kolejową w Łańcucie

Zielone światło dla budowy tunelu pod linią kolejową w Łańcucie

Wkrótce rozpocznie się budowa tunelu drogowym pod linią kolejową nr 91, który powstanie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 w Łańcucie. Inwestycja o wartości ponad 36 mln zł otrzymała zezwolenie na realizację.

Nowy wiadukt kolejowy w Łańcucie zastąpi przejazd kolejowo-drogowy w ciągu ul. Grunwaldzkiej i Podzwierzyniec. Skrzyżowanie codziennie wykorzystują kierowcy kilkunastu tysięcy aut. To jedyny dojazd z autostrady do południowej części powiatu łańcuckiego

To bardzo ważny dzień dla Łańcuta i Ziemi Łańcuckiej. Nie tak dawno byliśmy na wbiciu łopaty pod budowę wschodniej obwodnicy Łańcuta. Tam będzie prowadzona inwestycja za ponad 81 milionów złotych, tu powstanie tunel za 36 milionów złotych, na którą to kwotę złożyły się środki z budżetu województwa w wysokości 25 milionów złotych, wkład własny samorządów lokalnych w wysokości 2 milionów złotych oraz duży udział PKP PLK w wysokości prawie 10 milionów złotych. Dzięki temu montażowi finansowemu możemy już niebawem rozpocząć ważną inwestycję nie tylko dla Łańcuta, ale też dla całego regionu. Chciałem podkreślić wielką rolę w tym projekcie posła RP Kazimierza Gołojucha, który mocno zaangażował się na jego rzecz, za co mu bardzo dziękuję – powiedział Piotr Pilch wicemarszałek.

Całkowita wartość Projektu wyniesie ponad 36 mln zł, z czego środki z budżetu województwa podkarpackiego stanowią ponad 25 mln złśrodki dotacji jednostek samorządu terytorialnego– mln zł, a ponad 9 mln zł stanowi wkład partnera projektu PKP PLK. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Inwestorem w imieniu Samorządu Województwa Podkarpackiego jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, a wykonawcą firma INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. 

To bardzo dobry dzień dla Łańcuta, powiatu łańcuckiego i całego województwa podkarpackiego. Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania drogi wojewódzkiej 877 Leżajsk – Łańcut z magistralą kolejową 91 był oczekiwany od ponad pół wieku. Dziś ta inwestycja będzie realizowana. Ruch kolejowy powoduje to, że przejazd przez drogę wojewódzką jest zamknięty przez prawie siedem godzin na dobę, co powoduje ogromne korki tak, że trudno nieraz zjechać z autostrady na węźle Łańcut – Wola Mała. Ta inwestycja upłynni ruch drogowy i znacznie poprawi bezpieczeństwo, a mieszkańcy nie będą narażeni na taką ilość spalin, jak dziś. Dziękuję marszałkowi i wojewodzie, za sprawne przeprowadzenie działań do wydania decyzji ZRiD – dodał poseł Kazimierz Gołojuch.

Kilka lat temu PZDW zaproponowało rozwiązanie w postaci tego tunelu. My w to rozwiązanie uwierzyliśmy i jesteśmy dziś w tym właśnie miejscu. Dziękuję wszystkim zaangażowanym w to dzieło, dziękuję marszałkowi za determinację prowadzącą do tego, żeby postawić na tę inwestycję. Cieszę się, że jesteśmy w tym czasie, w tym miejscu, że tą kolejną inwestycję drogową dla miasta, powiatu i dla naszych mieszkańców zrealizujemy – powiedział Adam Krzysztoń, starosta łańcucki.

Wraz z budową tunelu dokonana zostanie także rozbiórka kolidujących z inwestycją budynków, nawierzchni jezdni, podbudów i chodników. Dodatkowo zostanie skanalizowany potok Mikośka na odcinku ok. 54 metrów oraz wybudowana zostanie grawitacyjna oraz ciśnieniowa kanalizacja deszczowa. Powstanie też nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 877 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku objętym zakresem inwestycji, przebudowana zostanie ulica Kolejowa, a także częściowo ulica Kasprowicza. Dodatkowo zostaną wykonane chodniki oraz ciągi pieszo – rowerowe, a także zostaną przebudowane istniejące zjazdy na działki przyległe do nowego odcinka drogi. 

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tej historycznej inwestycji w naszym mieście, która zmieni komunikację w Łańcucie. Wielkie podziękowania przekazuję zarządowi województwa na czele z marszałkiem Władysławem Ortylem oraz wicemarszałkiem Piotrem Pilchem. Przekazuję także wielkie podziękowania dla posła Kazimierza Gołojucha, a także służbom pani wojewody Ewy Leniart oraz wielu innym osobom, których nie sposób wymienić, a którzy dołożyli tę cegiełkę do tego, aby ta inwestycja mogła być realizowana – zaznaczył Rafał Kumek, burmistrz Łańcuta.

Przetarg na realizację tej inwestycji drogowej został ogłoszony, rozstrzygnięty i podpisany. Mamy umowę z firmą Intop w systemie zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że procesem projektowania również zajmowała się firma Intop, a zwieńczeniem tych wszystkich działań jest decyzja zezwalająca na prace budowlane, co oznacza, że w przyszłym tygodniu przekażemy formalnie teren wykonawcy – powiedział Piotr Miąso, dyrektor PZDW

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 877 w miejscu przejazdu kolejowego w Łańcucie już od dawna wymagał pilnej rozbudowy ze względu na wzrastający ruch pojazdów oraz znaczący czas, w którym droga jest nieprzejezdna ze względu na ruch pociągów. Dzięki tunelowi ruch drogowy na tym odcinku zostanie przeprowadzony bezkolizyjne.