Zelektryfikowana linia kolejowa połączy Kielce z Tomaszowem Maz.

Zelektryfikowana linia kolejowa połączy Kielce z Tomaszowem Maz.

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i elektryfikacji linii kolejowej nr 25 z rządowego „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.”

Podpisana przez PLK SA i przedstawicieli samorządu wojewódzkiego umowa umożliwi ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i elektryfikacji odcinków linii kolejowej z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej.

Nowe możliwości podróży ekologiczną koleją

W ramach przygotowania dokumentacji projektowej o szacunkowej wartości niemal 40 mln zł linia kolejowa nr 25 zostanie objęta pracami projektowymi, obejmującymi dwa odcinki linii kolejowej pomiędzy Tomaszowem Mazowieckim a Opocznem oraz Wąsoszem Konieckim a Skarżyskiem-Kamienną. Łączna długość przedmiotowych odcinków linii kolejowej nr 25 wynosi 58 kilometrów. Prace projektowe umożliwią przygotowanie dokumentacji umożliwiającej przyszłą elektryfikację linii kolejowej nr 25, a tym samy jej obsługę ekologicznymi pociągami elektrycznymi z prędkością do 120 km/h. Dokumentacja dla dwóch odcinków (Tomaszów Mazowiecki – Opoczno oraz Wąsosz Konecki – Skarżysko-Kamienna) zostanie przygotowana w ramach umowy dofinansowanej z programu Kolej+. Dodatkowo PLK SA ze środków krajowych zleci opracowanie dokumentacji projektowej na odcinku Opoczno – Wąsosz Koniecki (linii kolejowej nr 25) wraz z nowymi łącznicami, przy jednoczesnym uwzględnieniu planowanej szprychy CPK. Szacowana wartość dokumentacji dla tego odcinka to ok. 150 mln zł. Łącznie na opracowanie dokumentacji projektowej dla linii Tomaszów Mazowiecki – Skarżysko-Kamienna, w ramach środków Kolej + i środków krajowych, przeznaczonych zostanie ok. 200 mln zł. 

Wygodniejsze podróże

Podróżni będą mogli korzystać z nowych i zmodernizowanych peronów w Tomaszowie Mazowieckim Ludwikowie, Wąwale, Kamieniu, Szadkowicach, Słomiance, Januszewicach, Czarnieckiej Górze, Stąporkowie, Grzybowie, Wólce Plebańskiej, Mroczkowie, Gilowie i Brzasku. Dzięki inwestycji z wygodnego połączenia kolejowego z Kielcami będzie mogło korzystać ok. 180 tys. mieszkańców regionu. Czas przejazdu pociągów regionalnych z Tomaszowa Mazowieckiego do Skarżyska-Kamiennej wyniesie ok. 100 minut.

To kolejny projekt realizowany przez PLK SA na linii kolejowej nr 25. Podróżni korzystają już ze zmodernizowanej stacji w Skarżysku-Kamiennej. Nowe przejście podziemne ułatwiło dotarcie na perony i przejście na drugą stronę magistrali kolejowej. Bardziej komfortowe możliwości podróży zyskali także pasażerowie pociągów pomiędzy Skarżyskiem-Kamienną a Ostrowcem Świętokrzyskim, a na przełomie tego i przyszłego roku zakończy się modernizacja całego szlaku kolejowego do Sandomierza.

Program Kolej +

Program Kolej Plus zaplanowano do realizacji do 2029 r. Jego realizacja wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców i wzrost atrakcyjności wielu regionów. Będący pod egidą Ministerstwa Infrastruktury Program jest wart 13,2 mld zł, w tym 11,2 mld zł stanowią środki budżetu państwa i ok. 2 mld środki jednostek samorządu terytorialnego. Program przyczyni się do eliminowania wykluczenia komunikacyjnego poprzez zapewnienie lepszego dostępu do najbardziej ekologicznego środka transportu zbiorowego – kolei.

Podstawowe warunki realizacji inwestycji w ramach Programu:

  • zapewnienie współfinansowania w wysokości co najmniej 15 proc. kosztów kwalifikowalnych przez podmioty zgłaszające i współfinansowania kosztów niekwalifikowalnych (gdy dotyczy);
  • przedłożenie deklaracji organizatora przewozów dla połączenia – min. 4 pary pociągów przez co najmniej 5 lat;
  • zawarcie umowy na realizację inwestycji pomiędzy wnioskodawcą a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.